Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Οι χαρταετοί στην τέχνη

22 έργα τέχνης που έχουν ως κεντρική τους ιδέα τον χαρταετό.
"Flying kites"
********** 
"Flying Kites along the Beach" - Colin Campbell Cooper


**********
 "Let's go fly a kite" - Pierre H. Matisse


**********
"Fly a kite" - Fred Sklenar
********* 
  "Spring kids fly kites" - Renie Britenbucher
 ********

 ********
 "Flying colors" - Carol Thompson

*********
 "Go Fly a kite" - Brandi Elkin

**********

 "Children playing with a kite" - Adam Emory Albright

 **********
"Go fly a kite" - Ian MacDonald

********
 "Flying kites" - Wang Ani


********
"Kite flying" - Steve Dent

*********
 "Kite and boy" - Marie Pietrowiak

*********
"Flying a kite"

********
"Kite flying"  - Simon Taylor


***********
 "Kite Flying Painting" - Nancy Self

**********
"Flying kites" - Marcio Melo

********


**********
 "Kites and seagulls over Pacific Painting" - Aliza Souleyeva-Alexander

*********

**********
 "The red kite" - Geoffrey Smith

*********
"Kite flyers" - Lorna Millar
   πηγή:xwrapaidiwn
Ευχαριστούμε Μερσίνη για την πρόταση.