Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Με τον Μέγα Αλέξανδρο στο Λούβρο