Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Ο δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος από το νόμο

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του Καλλικράτη, ο δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος από το νόμο να πάρει υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών από την δουλειά του. Άρα αν αποδεχθεί την θέση του Αντιδημάρχου, υποχρεωτικά παίρνει την άδεια, χωρίς βέβαια να χάνει και τίποτε οικονομικά. Άρα η επιλογή του είναι μία και μόνη. Ναι, δέχομαι να γίνω Αντιδήμαρχος. Τα άλλα είναι εκ του νόμου υποχρεωτικά.
Αν όμως ένας υπάλληλος ιδιωτικής επιχείρησης δεχθεί τη θέση Αντιδημάρχου τι γίνεται;
Αν ένας συνταξιούχος τι γίνεται;

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος