Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Γνωρίζουμε εθελοντικά και εκ-τιμήμουμε δραστικά, το σύλλογο του Αντρέα για παιδιά που έχουν ανάγκη έμπρακτα την αγάπη μας και τη στήριξή μας.
Επισυνάπτονται επιλεγμένα αποσπάσματα από την ιστοσελίδα http://www.hamogelo.gr/ με τις απαραίτητες συστάσεις και πληροφορίες, στοχεύοντας σε κάτι παραπάνω από ανάγνωση, θαυμασμό, ευχολογήματα.
Πέραν της ταυτότητας του, της αφορμής δημιουργίας του και της δράσης αυτού του Εθελοντικού Οργανισμού, που άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο έχουμε υπόψη μας, παρατίθενται εναλλακτικές λύσεις συμμετοχής-συμπαράστασής μας, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης (ενέργεια για την οποία σκοπίμως δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία, εφόσον είναι πιο γνωστή και άμεση, αν και ίσως στις μέρες μας δεν προτιμάται).
Ξέρατε, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσατε να παραγγείλετε τις μπουμπουνιέρες σας στο
ηλεκτρονικό κατάστημα τους;
Επίσης ανά προσφερόμενη υπηρεσία τους, αναφέρονται ελλείψεις προσωπικού
(ενημερωθείτε από τη σελίδα τους και απευθυνθείτε αρμοδίως).

Ε Λ Λ Η Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η