Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Βασίλης Γκάτσος: Τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε περί υδατοδρομίων Ερμιονίδας.


  Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε μετά την Ανακοίνωση του Δημάρχου μας εκ της οποίας παρακάτω τα κύρια σημεία που μας αφορούν:


 ......Το Υδατοδρόμιο Κοιλάδας είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο με πολλαπλά οφέλη για τους Δημότες της Ερμιονίδας και ειδικότερα για τους κατοίκους της Κοιλάδας......
........Η χρηματοδότησή του γίνεται εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο Ερμιονίδας και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας......
.......Στην περίπτωση του υδατοδρομίου της Κοιλάδας η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση των υδροπλάνων θα γίνεται σε δύο υδάτινους διαδρόμους οι οποίοι έχουν οριστεί έξω από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή μακριά από το λιμάνι του χωριού.......
........Επίσης, η Κοινότητα θα έχει έσοδα από τα εισιτήρια των υδροπλάνων και την λειτουργία του υδατοδρομίου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση έργων αποκλειστικά στην Κοιλάδα........
.........Να σημειώσουμε πως η εταιρεία Ερμιονίδα Α.Ε. η οποία διαχειρίζεται το Τουριστικό Καταφύγιο του Πορτοχελίου και την Μαρίνα της Ερμιόνης, έχει ξεκινήσει την διαδικασία αδειοδότησης υδάτινων πεδίων στα λιμάνια του Πορτοχελίου και Ερμιόνης........
......... Τα υδάτινα πεδία, είναι υδατοδρόμια που εξυπηρετούν μικρό αριθμό πτήσεων και δεν διαθέτουν εξωτερικές εγκαταστάσεις πέραν των υδατοδιαδρόμων..........


Δεν πρόκειται για 1 υδατοδρόμιο αλλά για 3.
Το της Κοιλάδος θα δέχεται προφανώς μεγαλύτερα αεροπλάνα. Οι δύουδατοδιάδρομοι θα βρίσκονται πέραν του Αη Νικόλα, δηλαδή πέρα από ακρωτήριο της Κοιλάδας. Φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο σε τυχαίες θέσεις. Ας δώσει ο Δήμος το σχέδιο με τις πραγματικές τους θέσεις. Από εκεί το υδροπλάνο θα κάνει μία πλεύση περίπου 1000 μέτρων μέχρι την Ιχθυόσκαλα Κοιλάδας για να πάρει ή αποβιβάσει επιβάτες.

Το της Ερμιόνης προφανώς θα είναι για μικρότερα υδροπλάνα, οπότε δεν χρειάζονται εξωτερικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο χρειάζονται και εδώ ένας ή δύο καθορισμένοι υδατοδιάδρομοι μάλλον λίγο μικρότεροι των της Κοιλάδος.
Θα είναι αυτοί μέσα στο όρμο του Λιμανιού Ερμιόνης; Θα είναι έξω από την άκρη του Κροθιού;
Πού θα αφήνει ή θα παίρνει τους επιβάτες το υδροπλάνο, αφού έξω δεν έχει εγκαταστάσεις;
Πώς και πού θα γίνεται ο έλεγχος επιβατών και αποσκευών;
Αφού έχει ξεκινήσει η αδειοδότηση, υπάρχει ασφαλώς χάρτης με την ακριβή θέση τους.

Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με το υδατοδρόμιο Πορτοχελίου. Με τα ίδια ερωτήματα, με κυριότερο εντός ή εκτός του κολπίσκου του;

Αν προσέξουμε το πιο κάτω άρθρο 53 του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου πρέπει η απόσταση του υδάτινου πεδίου να είναι 300 μέτρα από την ακτογραμμή. Αν αυτό γίνει νόμος και διατηρηθεί αυτή η απόσταση, τότε σύμφωνα με αυτόν τον νόμο είναι αδύνατο να οριστούν τα υδάτινα πεδία και οι υδατοδιάδρομοι μέσα στους κολπίσκους Κοιλάδας, Πορτοχελίου. Λιμανιού Ερμιόνης. Μπορούν έξω από αυτούς και σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτή. Στην Ερμιόνη και Πορτοχέλι, εφόσον δεν θα υπάρχουν εγκαταστάσεις στη στεριά, το υδροπλάνο δεν θα κάνει προσθαλάσσωση - αποθαλάσσωση μέσα στους κόλπους, αλλά θα παίρνει και πάει τους επιβάτες με σκάφος. Άγνωστα αυτά ακόμη.

Τα ερωτήματα λοιπόν πολλά:
1). Η αντιπολίτευση αντιδρά για το υδατοδρόμιο Κοιλάδας. Το απορρίπτει άσχετα που θα βρίσκονται οι υδατοδιάδρομοι. Αλλιώς θα έλεγε βγάλτε το από τον όρμο και όλα εντάξει. Δηλαδή αποδέχεται ότι είτε μέσα είτε έξω από τον όρμο, το πρόβλημα είναι το ίδιο. Για τα άλλα δύο δεν μιλάει. Αυτό σημαίνει ότι τα αποδέχεται ή θα μιλήσει αργότερα γι' αυτά;

2). Ωραία τα γράφει ο Δήμαρχός μας για τα καλά και τα οφέλη του υδροπλάνου. Άλλωστε τα διαβάζουμε (όπως τα διάβασε και ο ίδιος) αυτά και σε site εταιρειών υδατοδρομίων και υδροπλάνων.
Αλλά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Δικτυακό  τόπο Διαβουλεύσεων υπάρχει υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που όποιος έχει την υπομονή να διαβάσει τα δεκάδες άρθρα του θα καταλάβει ότι δεν πρόκειται για ... γλάρο αλλά για υδροπλάνο (όσον αφορά την προσθαλάσσωση - αποθαλάσσωση) και κανονικό μικρό αεροπλάνο ( όσον αφορά την πτήση). Παρακάτω μόνο το άρθρο 53:

Άρθρο 53: Υδάτινα πεδία.

1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τις διατάξεις του Άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
β) Το υδάτινο πεδίο να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτογραμμή.
γ) Το αεροσκάφος να μην προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας.
δ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
ε) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους να έχει ενημερώσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την άφιξή του, την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
στ) Το υδάτινο πεδίο να έχει ελεγχθεί από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους για τα θέματα ασφαλούς προσέγγισης, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται για τις συνθήκες της υδάτινης επιφάνειας από την τοπική Λιμενική Αρχή.
ζ) Να υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες – Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή εν τη απουσία του, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας.
η) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιτρέπεται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών.
θ) Κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος πρέπει να κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
ι) Να βρίσκεται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδομή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου.
ια) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσεως.

2. Ο συνολικός αριθμός κινήσεων (προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση) αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιμη Απόσταση Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος τυχόν εμποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονικές επιφάνειες, και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθμό των αρμοδιοτήτων τους:
α) για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
β) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) για παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 36 του παρόντος.

.................... ...................... ..................


3). Ποιος θα είναι ο κύριος του έργου; Χρηματοδοτείται το Λιμενικό μας Ταμείο κατά 100%, οπότε είναι και ο κύριος του έργου;  Μετά το λειτουργεί; Το νοικιάζει σε εταιρεία ειδικευμένη και παίρνει ενοίκιο; Πόσο είναι αυτό πάνω κάτω; Αφού  υπάρχουν τόσα υδατοδρόμια σίγουρα θα είναι περίπου γνωστό και το ενοίκιο.
Τα εισιτήρια που δίνονται στο διαδίκτυο ενδεικτικώς είναι τα παρακάτω:

Ενδεικτικές Τιμές Εισιτηρίων*

Κέρκυρα - Παξοί από 45 Ευρώ
Κέρκυρα - Ζάκυνθος από 92 Ευρώ
Αθήνα - Κύθηρα από 85 Ευρώ
Αθήνα - Νάξος από 77 Ευρώ

Αθήνα - Πάρος από 69 Ευρώ
Αθήνα - Σητεία από 155 Ευρώ

Αθήνα - Κάρπαθος από 158 Ευρώ

Αθήνα - Σκιάθος από 86 Ευρώ
Ρόδος - Κώς από 66 Ευρώ
Ρόδος - Αστυπάλαια από 81 Ευρώ
Ρόδος - Λέρος από 88 Ευρώ
Κώς - Αστυπάλαια από 55 Ευρώ
Κώς - Λέρος από 40 Ευρώ
Άκτιο - Κεφαλονιά από 65 Ευρώ
Άκτιο - Ζάκυνθο από 75 Ευρώ


* Οι παραπάνω τιμές είναι τελείως ενδεικτικές (μία πρώτη εκτίμηση) και βασίζονται στην χιλιομετρική απόσταση των προορισμών και της σχετικής ανακοίνωσης ότι τα εισιτήρια θα κοστίζουν παραπλήσια τιμή με αυτή των πλοίων.

Να πούμε για Κοιλάδα - Αθήνα 70 ευρώ, είναι λογικό. Τα μεγάλα υδροπλάνα παίρνουν 12-18 επιβάτες.
Το άρθρο 36 λέει ότι την ημέρα το μέγιστο επιτρεπτών δρομολογίων είναι 6. Αν δεχτούμε μέση πληρότητα το καλοκαίρι 15 επιβατών που έρχονται και μετά 15 που φεύγουν με το ίδιο υδροπλάνο, έχουμε 30 ανά δρομολόγιο ήτοι: 180 επιβάτες την ημέρα = 180Χ70 = 12600 ευρώ/ημέρα είσπραξη. Το μήνα λοιπόν είσπράττει η εταιρεία υδροπλάνων 378000 ευρώ. Αυτά τον Αύγουστο. Τον τουριστικό μας χειμώνα των 9 μηνών τί θα γίνεται;
Οι οικονομολόγοι του Δήμου έκαναν καμιά μελέτη σκοπιμότητας που να μας λέει πόσο περίπου είναι το νοίκι και πόσα θα εισπράξει το Λιμενικό Ταμείο από τα εισιτήρια δεδομένου ότι τα εισιτήρια που θα κόβονται στην Κοιλάδα ανά ημέρα είναι τα μισά ήτοι 90 επιβατών;
Να δεχθούμε ότι ανά εισιτήριο θα εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο 5% ήτοι 3.5 ευρώ/εισιτήριο; Δηλαδή τον Αύγουστο επί συνόλου 378000:2 = 189000 θα εισπράξει 9450 ευρώ;
Τους χειμερινούς μήνες τι θα εισπράττει; Το Λιμενικό Ταμείο δεν θα έχει αμοιβόμενο υπάλληλο ως επιβλέποντα με δικά του έξοδα; Ήδη το Λιμεναρχείο πρέπει να παρίσταται σε κάθε άφιξη υδροπλάνου. Δηλαδή θα υπάρξουν έξοδα και για τους δύο, κυρίως έξοδα προσωπικού. Ποιον θα επιβαρύνουν; Την εταιρεία, Τον δημόσιο και Δημοτικό κορβανά;
Οι εισπράξεις στο υδατοδρόμιο Ερμιόνης και Πορτοχελίου θα είναι κατά πολύ μικρότερες, γιατί τα υδροπλάνα θα είναι μικρά των 7 περίπου θέσεων.
Τώρα είναι έσοδα αυτά για να σώσουν τα οικονομικά του Δήμου μας;
Εδώ προστίθενται υπερλούξ ξενοδοχεία στην Ερμιονίδα, καθημερινές αφήξεις δεκάδων τουριστικών γιοτ, λειτουργεί πλέον η μαρίνα στο Πορτοχέλι. Ε και;; Τα οικονομικά στο δήμο μας είναι πάντα στο SOS. Τα δημοτικα τέλη αυξάνονται όχι "μόνο" κατά 0.2 ευρώ το τετραγωνικό αλλά κατά 16%, η τιμή του "νερού που δεν πίνεται" τσουχτερή, τα εξοχικά με διπλά δημοτικά τέλη. Μήπως τώρα που θα έχουμε έσοδα από τα υδροδρόμια θα τα αισθανθούμε σε μείωση των τελών;
Μήπως το αισθανθήκαμε αυτό με τις μεγάλες δημοτικές επενδύσεις στη δεματοποίηση του Σταυρού, στο Σφαγείο, στον μύλο του Κροθιού;
Και τα πολλαπλά  οφέλη για τους δημότες της Ερμιονίδας, άμεσα και έμμεσα από τα ως άνω υδατοδρόμια, κάπως πρέπει να προσδιορίζονται, να μην μένουν έπεα που χαϊδεύουν τα ώτα. Γιατί αυτό που ακούνε τα ώτα μας και βλέπουν τα όμματά μας, είναι ότι η Ερμιονίδα ερημοποιείται λόγω κλίματος και αλόγιστης σπατάλης όλων των φυσικών της πόρων.

Τελικά αξίζει όλη  αυτή η ενόχληση με 18 πτήσεις υδροπλάνων ανά ημέρα, με δεσμεύσεις κοντά στους όρμους των Λιμένων μας, εκ των ωραιότερων όρμων της χώρας μας; Αυτό θα βοηθήσει τον γενικό τουρισμό μας ή απλά θα διευκολύνει την κίνηση ολίγων ευπόρων;

Σημείωση: Πολλαπλά οφέλη για όλους τους δημότες, εξοχικάριους και επισκέπτες, και για όλες τις παντοειδείς δραστηριότητες της Ερμιονίδας θα προκύψουν μόνον από τα παρακάτω:
Άφθονο φθηνό νερό άρδευσης.
Πόσιμο νερό σε όλες τις βρύσες.
Δρόμος που μέσω Ναυπλίου μας φέρνει στην Αθήνα με ασφάλεια σε 2 ώρες και στο Ναύπλιο σε 20 λεπτά.
Εκτεταμένα προστατευόμενα θαλάσσια πεδία αναπαραγωγής ψαριών.
Ανάπτυξη συνεταιρικού - συνεργατικού πνεύματος και νοοτροπίας στην αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή.
Χρήση παντού ό,τι καλύτερου προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία.
Αναδημιουργία όσων καταστρέψαμε και ήσαν αισθητικώς και αρχιτεκτονικώς υπέροχα.
Όλα τα άλλα είναι απλές οδοντόκρεμες.

Βασίλης Γκάτσος