Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Βασιλης Γκάτσος: Διορθωτικό σημείωμα.

 Μετά από διορθωτική ευκρινή φωτογραφία που έλαβα από το Εικονοσκόπιο, δεν είναι ένα σεντ (Cent) ανά 33 μπουκάλια, αλλά ένα ΕΥΡΩ ανά 33 μπουκάλια, δηλαδή ό,τι περίπου ισχύει και στην Πρωτεύουσα. Διόρθωση λοιπόν και συγνώμη. 

Αλλά οι υπόλοιπες παρατηρήσεις για το τι συμβαίνει στην Πρωτεύουσα ισχύουν στο ακέραιο.
Επί τη ευκαιρία και μία άλλη:
Ενώ όταν πρωτοξεκίνησε η ανακύκλωση τα καταστήματα στην πρωτεύουσα συσκεύαζαν συμπιεσμένες τις χαρτόκουτες και δεμένες (μερικά τις πουλούσαν σε εργοστάσια ανακύκλωσης), σήμερα κατά κανόνα εναποθέτουν τις κούτες άλλες συμπιεσμένες άλλες ως έχουν κοντά ή μέσα στους κάδους ανακύκλωσης και σε λίγα λεπτά περνάνε με τρίκυκλα χαρτο-συλλέκτες που τις καναλιάζουν ωραία και τις παίρνουν για εμπόριο, και μετά περνούν άλλοι που μαζεύουν κουτάκια και σιδηρικά από τους κάδους. Όταν περνάει το όχημα που αδειάζει τους κάδους ανακύκλωσης, ουσιαστικά παίρνει όσα έχουν απομείνει μέσα.
Αυτές είναι πραγματικότητες.

Βασίλης Γκάτσος