Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

καταρτισμένοι ασθενείς και δικαιώματα

 

Ο σημαντικός ρόλος των καταρτισμένων ασθενών (Patient Experts) μέσα από προγράμματα ενδυνάμωσης που θα τους καταστήσουν ικανούς να διεκδικούν τεκμηριωμένα τα ζητήματα που τους αφορούν, τονίστηκε μεταξύ άλλων σε Απολογιστική Συνέντευξη Τύπου του καινοτόμου προγράμματος ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών Patient Hub Networking, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στο συνεργατικό χώρο του Patients Hub. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας με εταίρους την Humane και το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund και περιλάμβανε εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπροσώπων ασθενών, διαθεματικές ομάδες εργασίας και νομική και λογιστική υποστήριξη συλλόγων.

Κοινοποίηση Έλλη Βασιλάκη