Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ'' 2023

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο «Ερμιονικός Σύνδεσμος» ανακοινώνει ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για την 8η απονομή του Βραβείου Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»

ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.

Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» απονέμεται ετησίως κατά την πρωτοχρονιάτικη πανηγυρική συνεδρίαση του «Ερμιονικού Συνδέσμου» σε υποψήφιο/ία, ο/η οποίος/α κατά το προηγούμενο της βραβεύσεως ακαδημαϊκό έτος, απέκτησε Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD/Doctorat) από ελληνικό πανεπιστήμιο/πολυτεχνείο ή από ομοταγές προς αυτά αλλοδαπό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) και, είτε είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο οιασδήποτε κοινότητας του Δήμου Ερμιονίδος, είτε κατά τον χρόνο της βραβεύσεώς του/της είναι ο/η ίδιος/α μέλος του «Ερμιονικού Συνδέσμου», ή ένας εκ των γονέων του/ης, τουλάχιστον επί τριετία.

Σε περίπτωση περισσοτέρων προσοντούχων το Βραβείο Αριστείας μοιράζεται ισομερώς.

Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο

Τυχόν ειδικότερες πληροφορίες Τ/Φ: 2108662094 / 6944594954