Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2023. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ΙΛΜΕ.Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2023. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ΙΛΜΕ.


Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα εορτασμού των Μουσείων. Η ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) επιλέγει κατ’ έτος ένα γενικό κοινό θέμα για όλα τα μουσεία επιδιώκοντας τα Μουσεία να αναδείξουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιάς τους, να συμβάλουν στη σύγχρονη δημιουργία αλλά και να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της σύγχρονης ζωής.

Το θέμα του φετινού εορτασμού των Μουσείων είναι «Μουσεία, αειφορία και ποιότητα ζωής». 

Με αφετηρία το συγκεκριμένο θέμα, το ΙΛΜΕ οργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού Σχολείου με τον τίτλο, όπως καταγράφηκε στο Ελληνικό Τμήμα της ICOM «Η κλιματική αλλαγή, μία από τις αιτίες της μη αειφορίας της Γης. Με ποιους τρόπους τα Μουσεία θα μπορούσαν να συνδράμουν ώστε ο Πλανήτης μας να προστατευθεί». Το πρόγραμμα εκπόνησε και παρουσίασε (16/5/2023) η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης και Γραμματέας του Δ.Σ. του ΙΛΜΕ ΤζωρτζίναΣιάννα - Τζιέρη και το  παρακολούθησαν μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγινε λόγος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του Πλανήτη, την κλιματική αλλαγή, τους παράγοντες πρόκλησης του φαινομένου, την ανθρώπινη ευθύνη.

Επιχειρήθηκε μέσω προβολής διαφανειών υπό μορφή παραμυθιού ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος με τη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και απλοί καθημερινοί τρόποι περιορισμού της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος δόθηκαν στους μαθητές σχέδια με εικόνες και 
τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τρόπους περιορισμού της ρύπανσης και της κατανάλωσης της ενέργειας.

Το ΙΛΜΕ ευχαριστεί την Τζωρτζίνα Σιάννα - Τζιέρη για τον επιτυχή σχεδιασμό του προγράμματος καθώς και τις δασκάλες του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης Παρασκευή Σκούρτη - Δαγρέ και Μαρία Παπαϊωάννου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ερμιόνη 16 Μαΐου 2023

Τίνα Αντωνοπούλου

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΛΜΕ

Ταχ. Δ/νση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης, ΤΚ 21051 Ερμιόνη. Τ. 2754032095

Ηλεκτρ. Δ/νση: i.l.m.ermionis@gmail.com  Ιστοσελίδα: https://mouseioermionis.com