Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ένα σχόλιο

 λόγω της επικαιρότητας: 

ΕΥΘΥΝΗ 


Υποχρέωση (=δέσμευση) και Υπόσχεση
Καθήκον και Λογοδοσία 

αρμοδιότητα - υπευθυνότητα 
εξουσία και ηθική
νόμος και υπαιτιότητα 
ενοχή - βάρος 
κρίμα, συνέπειες, κόστος 

θα την βρείτε στα λεξικά
Άθικτη 
θα την θίξετε καθημερινά 
Άμοιροι

´Ελλη Βασιλάκη