Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Βασίλης Γκάτσος: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ» του Γεωργίου Πέτρου. ΚΕΦ. Γ΄ και Δ΄ σε ψηφιακή μορφή.


 Σχετικά με το «καθαρογράψιμο» των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ από το χειρόγραφο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ» του Γεωργίου Πέτρου.


 Οι σημειώσεις – αναμνήσεις του Γεωργίου Πέτρου έχουν χρησιμοποιηθεί από συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τα γεγονότα κυρίως της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου. Τώρα με την ευγενική προσφορά του εγγονού του βρίσκονται στο αυθεντικό χειρόγραφο με τίτλο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου.

Ζήτησα από την κα Αξαρλή και έλαβα αυθημερόν με email αντίγραφα των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ που αναφέρονται στην Κατοχή και τον Εμφύλιο. Ως χειρόγραφα είναι δυσανάγνωστα, σε ορισμένα σημεία μάλλον μη αναγνώσιμα, η δε γλώσσα είναι καθαρεύουσα, μάλιστα εξαιρετική.

Η ανάγνωση, και δη από τους νεότερους, είναι πολύ δύσκολη. Θεώρησα καλό να γράψω το κείμενο των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄, κατ’ εμέ των πλέον σημαντικών κεφαλαίων, καθαρά σε Word, ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμο από οποιονδήποτε. Ο πιο απαιτητικός αναγνώστης ή ερευνητής μπορεί μετά να συμβουλευτεί το πρωτότυπο.

Ελάχιστα σημεία δεν κατάφερα να αναγνώσω, που δεν αλλοιώνουν κατ’ ουδένα τρόπο το κείμενο.

Τούτο, καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο, αποστέλλεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου, για να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό ένθετο στο αυθεντικό χειρόγραφο. Θεωρείται ιδιοκτησία της Βιβλιοθήκης, γι αυτό και ο γράφων δεν το δημοσιοποιεί.

Ο Γεώργιος Πέτρου υπήρξε σε όλη του τη ζωή δραστήριος περί τα κοινά, εχέφρων και σώφρων με ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο του και τους συμπατριώτες του Διδυμιώτες, και ως εκ τούτου οι αναμνήσεις και μαρτυρίες του έχουν ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία.

Βασίλης Γκάτσος