Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

δ έ η σ η

 G.I.Gurdjieff: Prayer (Klavier, Cello)
για συχώριο του χθες 
κι απαντοχή γι΄ αύριο 


(πριχού γλακήσει το συχώριο γι΄ αύριο 
και μπλιό κιανείς δεν ανιμένει πράμα) 
σχολιάζοντας την επικαιρότητα, 
Έλλη Βασιλάκη