Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΙΛΜΕ. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τακτικά μέλη του νεοεκλεγέντος από τις αρχαιρεσίες στις 10 Ιουλίου 2022 Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Λ.Μ.Ε. συνήλθαν στην
πρώτη τακτική τους συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου 2022 και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος: Αντωνοπούλου Τίνα
2. Αντιπρόεδρος: Χατζηζήση – Σκούρτη Κατερίνα
3. Γεν. Γραμματέας: Σιάνα – Τζιέρη Γεωργία
4. Ταμίας: Παπαγεωργίου Άννα
5. Μέλος: Βλάσση – Δημαράκη Ελένη
6. Μέλος: Ζερβού Θέλξη*
7. Μέλος: Τράκη Ελένη*
*Ορίστηκαν από το ΔΣ του Ερμιονικού Συνδέσμου σύμφωνα με το
άρθρο 4 του καταστατικού του ΙΛΜΕ.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Παπακυριακού Μιχάλης
2. Μοιράγια Δήμητρα
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1. Φασιλής Γεώργιος
2. Μπακατσή – Βόντα Μαρία

Ερμιόνη 19-7-2022
Για το Δ.Σ. του ΙΛΜΕ
Η Πρόεδρος Τίνα Αντωνοπούλου
Η Γ. Γραμματέας Σιάνα – Τζιέρη Γεωργία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ