Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Βασίλης Γκάτσος: Κάντε λοιπόν στους αρμόδιους μια τεκμηριωμένη ερώτηση.

Πέραν του κρισίμου ερωτήματος για το πότε και πώς θα τελειώσει το όλο έργο της αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού και τις υποχρεώσεις του Δήμου, ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα είναι τι προβλέπεται με τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων. Τα λύματα της πρωτεύουσας πρακτικά δεν περιέχουν χλωριόντα, ενώ το δικό μας νερό που γίνεται τελικά λύματα περιέχει 10% θαλασσινό νερό που σημαίνει πάρα πολλά χλωριόντα τα οποία ΔΕΝ απομακρύνονται με καθαρισμό. Δηλαδή τα επεξεργασμένα λύματα είναι εξίσου υφάλμυρο νερό με αυτό που έχουμε στις βρύσες μας, που δεν κάνει για καλλιέργειες, αλλά δεν κάνει να διατίθεται και στη γη με οποιοδήποτε τρόπο γιατί εφαλμυρώνει τα υπόγεια νερά.

Η άποψη ότι θα ποτίζουμε καλλωπιστικά, ότι θα ποτίζει το γκαζόν του γκολφ κ.λ.π. δεν ευσταθεί.
Κάντε λοιπόν στους αρμόδιους μια τεκμηριωμένη ερώτηση.
Β. Γκάτσος