Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Γιάννης Δημαράκης. Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Ερμιόνη

 Γιάννης Δημαράκης. Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Ερμιόνη

Χαίρομαι ιδιαιτέρως ως ερμιονίτης για την καθιέρωση της επετείου της «κατ’ επανάληψη» Γ΄ Εθνοσυνέλευσης 1827 στην Ερμιόνη ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εργάστηκαν πολλά πρόσωπα και φορείς.

Επειδή, όταν περνούν τα χρόνια, η λήθη είναι φυσικό επακόλουθο, κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα.

Κατ’ αρχήν ο Ερμιονικός Σύνδεσμος με την από 10/09/2015 επιστολή του πρότεινε στο Δήμο Ερμιονίδας να κινήσει τις διαδικασίες ώστε να καθιερωθεί δημόσια εορτή για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση 1827.

Στη συνέχεια  το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας με τις αποφάσεις 34/2016 και 179/2016 όρισε Επιτροπή για να αναλάβει τα παρακάτω:

α) να τεκμηριώσει ιστορικά το γεγονός ότι μέρος των συνεδριάσεων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του 1827 διεξήχθη στην Ερμιόνη, 

β) να διερευνήσει και να διατυπώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την αναγνώριση της δεύτερης Κυριακής του Φεβρουαρίου κάθε έτους ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση, μέρος της οποίας διεξήχθη στην Ερμιόνη και 

γ) η Επιτροπή αφού συμπληρώσει το σχετικό φάκελο με τα παραπάνω στοιχεία να τον καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δέουσες ενέργειες ώστε να καθιερωθεί στην Ερμιόνη μια δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Επιπλέον η Επιτροπή επωμίσθηκε το έργο να προετοιμάσει και να οργανώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827, οι οποίες επρόκειτο να γίνουν στην Ερμιόνη στις 12 Μαρτίου 2017 με την παρουσία τουτότε Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είχα την τιμή να οριστώ το 2016 από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο ως πρόεδρος της ΕπιτροπήςΤα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ήταν 1) π. Ιωάννης Αμπελάς, εφημέριος του Ι. Ναού των Ταξιαρχών, 2) αείμνηστος Χρήστος Δάγκλης, πρόεδρος Κοινότητας Ερμιόνης, 3) Κέλλυ Μήτσου, πρόεδρος του Ν.Π. Κοιν. Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού και Αναστ. Γιαγκιόζη εκπρόσωπος του ίδιου Ν.Π., 4) Γιώργος Φασιλής, εκπρόσωπος του Ερμιονικού Συνδέσμου και 5) Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης.

Η Επιτροπή εργάσθηκε επί ένα και πλέον έτος για να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη καθιέρωση της τοπικής εορτής επωμιζόμενη παράλληλα και το έργο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ερμιόνη. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή κινητοποίησε 40 περίπου εθελοντές.

 

Να σημειωθεί ότι πολλή σημαντική ήταν η καθοδήγηση του τότε Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Γεννηματά, πρέσβη ε.τ. Επίσης σημαντική ήταν η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας με το οποίο είχαμε συχνή επικοινωνία τόσο εγώ όσο και ο Γιώργος Φασιλής.

Οι σχετικές αποφάσεις για τη στήριξη του εγχειρήματος του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης και του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, των ετών 2016, 2017 και 2018, ήταν θετικότατες. 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπογραμμίσω τη συμβολή στην ιστορική τεκμηρίωση του γεγονότος της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του φιλολόγου – ιστορικού κ. Ιωάννη Ησαΐα, ο οποίος συνέγραψε αξιόλογο βιβλίο με τίτλο «Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση, κατ’ επανάληψη, στην Ερμιόνη και οι ιστορικές πτυχές της», το οποίο εξέδωσε ο Δήμος Ερμιονίδας το 2017. Επίσης σημαντικό ρόλο στην ιστορική τεκμηρίωση είχε και το βιβλίο του Ιωάννου Μάλλωση με τίτλο «Η εν Ερμιόνη Γ΄ Εθνοσυνέλευσις», το οποίο εκδόθηκε το 1930 και επανεκδόθηκε από το Δήμο Ερμιόνης το 2007. Εξυπακούεται ότι το σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων) στο κεφάλαιο «Πρακτικά της εν Ερμιόνη και Τροιζήνι (κατ’ επανάληψιν) Γ΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως».  

Επομένως είναι σημαντικό σε μια συλλογική προσπάθεια, που στέφεται μάλιστα από επιτυχία, να υπογραμμίζεται ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων προσώπων και φορέων. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας και είναι δείγμα πολιτικού ήθους. Είναι αναγνώριση, μέσω της αποδιδόμενης τιμής, στο έργο καθενός και συνάμα αποτελεί κίνητρο ενασχόλησης των δημοτών μας με θέματα που άπτονται της τοπικής μας ιστορίας.

Γιάννης Δημαράκης

Σημείωση: Ακολουθεί η επιστολή μου, που εστάλη στις 28/08/2017 στον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής, στην οποία περιγράφονται αδρομερώς οι εργασίες της Επιτροπής και επίσης υποδεικνύονται οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Δήμου για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την καθιέρωση της δημόσιαςεορτής τοπικής σημασίας

Ερμιόνη 28/08/2017

Αρ. Πρωτ.: 7469

ΠΡΟΣ: κ. Αρ. Δημαράκη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΚΟΙΝ.: κ. Δημήτρη Σφυρή, Δήμαρχο Ερμιονίδας

 

Θέμα: «Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Ερμιόνη»

Κύριε Πρόεδρε

Όπως γνωρίζετε με την με αριθμό 34/2016 ΑΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας (ΑΔΑ.ΩΔΠΩΩΡΡ-Α0Ψ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την με αριθμό 2/2016 απόφαση της Δ.Κ. Ερμιόνης (ΑΔΑ.7ΞΙ4ΩΡΡ-33Ε), με την οποία προτείνεται η καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Ερμιόνη. 

Επίσης με την 34/2016 ΑΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας αποφασίστηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή η οποία 

α) να τεκμηριώσει ιστορικά το γεγονός ότι μέρος των συνεδριάσεων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του 1827 διεξήχθη στην Ερμιόνη, 

β) να διερευνήσει και να διατυπώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την αναγνώριση της δεύτερης Κυριακής του Φεβρουαρίου κάθε έτους ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση μέρος της οποίας διεξήχθη στην Ερμιόνη και 

γ) η Επιτροπή αφού συμπληρώσει τον σχετικό φάκελο με τα παραπάνω στοιχεία να τον καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δέουσες ενέργειες ώστε να καθιερωθεί στην Ερμιόνη μια δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Με την με αριθμό 179/2016 ΑΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας (ΑΔΑ. ΩΙ12ΩΡΡ-Μ0Χ) αποφασίστηκε

α)να διευρυνθεί η προαναφερθείσα Επιτροπή με την συμμετοχή εκπροσώπου της τοπικής Εκκλησίας, και

β) να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής ο υπογράφων Δημοτικός Σύμβουλος.

Επιπλέον η Επιτροπή επωμίσθηκε το έργο να προετοιμάσει και οργανώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827, οι οποίες επρόκειτο να γίνουν στην Ερμιόνη στις 12 Μαρτίου 2017 με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τον φιλόλογο – ιστορικό κ. Ιωάννη Ησαΐα, ο οποίος εκπόνησε ιστορικό σύγγραμμα με τίτλο « Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση “κατ’ επανάληψη” στην Ερμιόνη και οι ιστορικές πτυχές της», το οποίο, όπως γνωρίζετε, εξέδωσε ο Δήμος Ερμιονίδας τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Επίσης η Επιτροπή σχεδίασε και οργάνωσε όλα τα απαιτούμενα για τις εορταστικές εκδηλώσεις (καταγεγραμμένο σχέδιο όλων των εκδηλώσεων, επιστολές στον ΠτΔ και στους επίσημους προσκεκλημένους, οργάνωση εθελοντικών ομάδων, υποδοχή ΠτΔ και των προσκεκλημένων, ξενάγηση στο Βουλευτικό της Ερμιόνης, κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο, ανακήρυξη του ΠτΔ ως επίτιμου Δημότη Ερμιονίδας, προσκύνημα στην Ι. Μονή Αγ. Αναργύρων και δεξίωση του ΠτΔ και των προσκεκλημένων). Αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού ήταν να διεξαχθεί επιτυχώς μια πρωτόγνωρη διαδικασία υψηλών απαιτήσεων εθιμοτυπίας και οργάνωσης, η οποία για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην περιοχή μας και απέσπασε θετικά σχόλια.

Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία έκδοσης ΠΔ για την καθιέρωση μιας Κυριακής (προτεινόμενη η δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου κάθε έτους) ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας στην Ερμιόνη σας πληροφορώ ότι διερευνώντας το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας) διαπίστωσα ότι ο Δήμος Ερμιονίδας έχει αποστείλει στο προαναφερθέν Υπουργείο την με αριθμό 246/2012 ΑΔΣ (ΑΔΑ.Β43ΘΩΡΡ-ΔΨΔ). Σύμφωνα με αυτήν προτείνει την καθιέρωση δύο τοπικών επετείων / εορτών που έχουν Εθνικό χαρακτήρα:

α) Την 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους στην πόλη του Κρανιδίου να εορτάζεται η Πρώτη Διακήρυξη της Κυβέρνησης του Κρανιδίου προς όλους τους Έλληνες που έγινε το έτος 1823 και

β) Την 18η Ιανουαρίου κάθε έτους στην πόλη της Ερμιόνης να εορτάζεται η Γ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε στην Ερμιόνη το 1827.

 

Για τα παραπάνω προτεινόμενα δεν έχει προχωρήσει από το 2012 η διαδικασία έκδοσης ΠΔ ενδεχομένως λόγω μη επαρκούς τεκμηρίωσης των ιστορικών γεγονότων αλλά και λόγω λανθασμένης αναφοράς για τα γεγονότα που αφορούν την Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Ερμιόνη.  

 

Συμπερασματικά για να καθιερωθεί με ΠΔ η δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου κάθε έτους ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας στην Ερμιόνη απαιτείται:

α) να ανακληθεί η με αριθμό 246/2012 ΑΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας και 

β) να προταθεί με απόφαση του ΔΣ Ερμιονίδας η καθιέρωση της δεύτερης Κυριακής του Μαρτίου κάθε έτους ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας στην Ερμιόνη. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνει τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του 1827 στην Ερμιόνη.

Η νέα απόφαση πρέπει να σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας), στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για το σκοπό αυτό σας υποβάλλω φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις προαναφερθείσες αποφάσεις, το εκδοθέν από τον Δήμο, το 2017, βιβλίο του κ. Ι. Ησαΐα «Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση “κατ’ επανάληψη” στην Ερμιόνη και οι ιστορικές πτυχές της» καθώς και την Β΄ επανέκδοση, το 2007, από τον Δήμο Ερμιόνης του βιβλίου του Ιωάννη Μάλλωση με τίτλο «Η εν Ερμιόνη Γ΄ Εθνοσυνέλευσις», του οποίου η πρώτη έκδοση έγινε το 1930.  

Κατόπιν των ανωτέρω προαναφερομένων θεωρώ ότι το έργο της Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί και εναπόκειται πλέον στον Δήμο Ερμιονίδας να πράξει τα απαιτούμενα υποδεικνυόμενα για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την καθιέρωση της δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Ιωάννης Δημαράκης