Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Περί Ηρώου Ερμιόνης

 "....   Επειδή κατά καιρούς έγιναν διάφορες άστοχες αναπλάσεις, προτείνουμε   στους Δημοτικούς  Συμβούλους και την Δημοτική Αρχή του τόπου μας να αναλάβουν την πρωτοβουλία, ώστε το σημερινό Μνημείο των Ηρώων  με την κεντρική πλατεία της πόλης  να   χωροθετηθεί  εκ νέου  και να αναπλαστεί ώστε να γίνει  ανάλογο της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και της ποιότητας ζωής της Ερμιόνης. ......   "


Προσυπογράφομεν.

Και για την ανάπλαση ολόκληρης της παραλιακής ζώνης του Λιμανιού κατόπιν αρχιτεκτονικής μελέτης μετά από διαγωνισμό.

Βασίλης Γκάτσος