Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΛΗΣΗΣ (1824-1898) του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ…

Με αφορμή την επέτειο των 123 χρόνων από τον θάνατο του Γεωργίου ΙωΜίληση, ακολουθεί αναφορά μας στον επιφανή πολιτικό της Ερμιονίδας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΛΗΣΗΣ

(1824-1898)

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

 

Ο Γεώργιος Ι. Μίλησης ήταν ο πρώτος από τους τέσσερις πληρεξούσιους αντιπροσώπους που επιλέχθηκαν στην Ερμιονίδα για την «Εν Αθήναις Βας των Ελλήνων Εθνοσυνέλευσιν (1862)».

Η συμμετοχή του σ’ αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική και οι θέσεις του πολλές φορές διευκόλυναν την Εθνοσυνέλευση να λάβει τις ορθές αποφάσεις, κυρίως όταν προέκυπταν νομικά ζητήματα.

Αυτό εύκολα το αντιλαμβάνεται κανείς μελετώντας προσεχτικά τα Πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης καθώς και τον τύπο της εποχής που αναδείκνυε τα νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα που προέκυπταν.

Πραγματικά ο Γεώργιος Ιωάν. Μίλησης ήταν ένας διακεκριμένος νομικός, πολυμαθέστατος και ευρυμαθέστατος και αυτό ήταν γνωστό στους νομικούς και πολιτικούς κύκλους της Χώρας.

Σε κάποια, λοιπόν, από τις Συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης αμφισβητήθηκε έντονα από τον Γεώργιο Μίληση αλλά και άλλους πληρεξούσιους, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ», η απόλυτη πλειοψηφία για τη θέση του Προέδρου με βάση τον αριθμό των ψήφων που δόθηκαν στον κ. Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

Συγκεκριμένα ενώ «οι ψηφοφορήσαντες» ήσαν διακόσιοι τριάντα επτά (237) και ο Δεληγιώργης έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία, οι νόμιμοι ψήφοι που έλαβε ήταν εκατόν δέκα οκτώ (118),καθώς κατά τη διαλογή βρέθηκε ένα ψηφοδέλτιο περισσότερο από τους κυάμους (κουκιά) που έριχναν στην κάλπη. 

Ο Μίλησης υποστήριξε ότι οι κύαμοι χρησιμεύουν για να γίνεται ο έλεγχος του αριθμού των νόμιμα «ψηφοφορησάντων». ‘Όταν όμως βρεθούν ψηφοδέλτια περισσότερα των κυάμων «νομίμως συνάγεται» ή ότι ένας έριξε δύο ψηφοδέλτια στην κάλπη ή ότι ψήφισε κάποιος χωρίς να έχει το δικαίωμα ψήφου, γι’ αυτό και δεν είχε «κύαμον» να ρίξει στην κάλπη. Έτσι το ψηφοδέλτιο που δεν αντιστοιχεί σε κουκί, πρέπει να αφαιρεθεί. Αν, όμως,αφαιρεθεί μία ψήφος από τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη καιαντί εκατόν δέκα εννέα (119) του καταλογισθούν εκατόν δέκα οκτώ (118), που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των διακοσίων τριάντα επτά (237) ψήφων, ο υποψήφιος δεν μπορεί να αναλάβει τη θέση του Προέδρου. 

Δεν γνωρίζω τι απέγινε τελικάΓνωρίζω, όμως, ότι από τότε μέχρι σήμερα οι έννοιες αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, αμεροληψία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων είναι ξεχασμένες και εκτοπισμένες από τη ζωή μας. Το συναντάμε καθημερινά σε όλο το φάσμα των συναλλαγών μας και το χειρότερο μας έχει γίνει συνήθεια!