Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Το Ναύπλιο...

 


Το Ναύπλιο καθέδρα της Κυβέρνησης της Βουλής(Ψήφισμα ΙΗ΄)

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

Στην τελευταία και ιδιαίτερα κοπιαστική Μ (40η) Συνεδρίαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας στις 4 Μαΐου 1827, προεδρεύοντος του Γεωργίου Σισίνη, το δεύτερο θέμα από τα 66 (ξστ´) που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν ήταν ο καθορισμός του τόπου εγκατάστασης, η «καθέδρα», της Κυβέρνησης και της Βουλής. 

Ως τέτοια αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι το Ναύπλιο, ενώ για το ίδιο θέμα εκδόθηκε και σχετικό ψήφισμα που κατατέθηκε στον κώδικα των ψηφισμάτων με αριθμό ΙΗ´(18). 

Το ανωτέρω έγγραφο, αντίγραφο του οποίου εντοπίσαμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΗ´

Η Γ´ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

Θεωρούσα ότι κατάλληλος καθέδρα της Κυβερνήσεως άλλος τόπος δεν είναι κατά το παρόν ει μη το ΝαύπλιονΨηφίζει

• Η πόλις του Ναυπλίου διορίζεται καθέδρα της Κυβερνήσεως και της Βουλής. 
• Η Κυβέρνησις οφείλει να μεταβή αμέσως εις το Ναύπλιονδιά να ακολουθήσει τας εργασίας της. 
• Η Βουλή δε, θέλει συγκεντρωθή όσον τάχος εκεί διά να εκπληρώσει το χρέος της. 
• Αν κριθή αναγκαίον να διορισθή μετά την έλευσιν του Κυβερνήτου άλλος τόπος καθέδρας της κυβερνήσεως θέλει γενή Νόμος από την Βουλήν περί τούτου. 
• Το παρόν ψήφισμα να καταχωρηθή εις τον κώδικα των ψηφισμάτων και κοινοποιηθεί διά του τύπου

Εξεδόθη εν Τροιζήνα, την 4η Μαΐου 1827 και αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου απαράλλακτον

 

Ο Γενικός Γραμματεύς της Γ´ Εθνοσυνέλευσης 

Νικόλαος Σπηλιάδης

 

ΣΗΜ. Οι φωτογραφίες είναι από την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.