Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Όλη η αλήθεια σε αυτό το σκίτσο.

 

Χρήστος Παπανίκος