Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελ: Με τα πόδια στη γή και τα μάτια στον ουρανό να σχεδιάζεις το αύριο


"Με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό να σχεδιάζεις το αύριο. Ο άνθρωπος είναι το μόνο όν που προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που τον έκανε η φύση. Γι' αυτό έγινε δημιουργός. Έτσι οι άνθρωποι έγιναν, άλλος καλλιτέχνης, άλλος επιστήμονας, άλλος εργάτης της πέτρας, του σιδήρου, του ξύλου, του αγρού. Πέτυχε ο άνθρωπος αυτό που ονειρεύτηκε γιατί δεν ήξερε ότι ήταν αδύνατον. Όμως η ανθρωπιά δεν είναι μόνο θεϊκό δώρο. Είναι πάνω από όλα κατόρθωμα ανθρώπινο: «Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου» Αυτό ονειρεύτηκε ο Σωκράτης πριν πιει το κώνειο! Ας μείνει αυτό δίδαγμα και αέναο μάθημα."

Helene Ahrweiler (Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ)