Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Τάσος Λάμπρου: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ «Α.ΤΡΙΤΣΗ» ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΕΜΠΤΗ 8/7/2021


ΠΡΟΣ : Γραφείο Δημάρχου
κ. Γ. Γεωργόπουλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Την Πρόεδρο του ΔΣ
κ. Α. Αντωνοπούλου

Κύριε Δήμαρχε
Όπως πληροφορηθήκαμε ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των προτάσεων μας , που
αφορούν τον Δήμο μας για ένταξη σημαντικών έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Α. Τρίτσης», ζητώ λοιπόν να τηρηθεί η δέσμευση σας για πλήρη ενημέρωση σε επίπεδο
Δημοτικού Συμβουλίου για τις προτάσεις του δήμου επί του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού
προγράμματος.


Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο διοίκησης και απαιτείται να
ενημερωθεί πληρέστερα και διεξοδικά για την πορεία των προτάσεων μας , την προοπτική
ένταξης και υλοποίησης αυτών, σε επίπεδο έργων.
Φυσικά εμείς όπως είχαμε δεσμευτεί στηρίξαμε τόσο με την παρουσία μας όσο και με την
λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων την α φάση υποβολής των προτάσεων , όμως υπήρχε και
υπάρχει ένα σημαντικό κενό, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά συζήτηση σε επίπεδο
Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, ποιες είναι οι
προτεραιότητες του δήμου μας, επί των αναγκαίων έργων που εμείς διεκδικούμε στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Α. Τρίτση».
Ζητούμε να μας παρουσιάσετε

1. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το ύψος των χρηματοδοτήσεων προς τον δήμο μας
από το πρόγραμμα «Α.Τρίτση»;
2. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της διοίκησης του δήμου επί των αμέσων αναγκαίων
έργων που απαιτούνται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;
3. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης που είχε ορίσει η διαχειριστική αρχή για τις
προτάσεις των ΟΤΑ;
4. Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του δήμου μας , από την ένταξη των έργων στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Α.Τρίτση» και ποιες οι επικείμενες δανειακές
υποχρεώσεις και συμβάσεις;
5. Ποια θα είναι η πορεία υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος , εάν υπάρχει
ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών-δραστηριοτήτων για το επόμενο χρονικό διάστημα και
σε συνδυασμό με τις βασικές προτάσεις της ΚΕΔΕ για το επίμαχο ζήτημα.
6. Εάν έχουμε καμία εξέλιξη , με την δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για
προκήρυξη μόνιμων θέσεων για την στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων
και αυτό σε συνδυασμό με την υλοποίηση του προγράμματος «Α. Τρίτση»
Σας καλώ στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να εντάξετε ως θέμα το επιβεβλημένο αίτημα
μου για παρουσίαση των προτάσεων του Δήμου όπως αυτές υποβλήθηκαν , πλήρη
ενημέρωση για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Α. Τρίτση» και απάντηση όλων των
παραπάνω ερωτήσεων.

Με εκτίμηση
Τάσος Λάμπρου
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας