Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Γιάννης Δημαράκης. Διάψευση δημοσιεύματος

Γιάννης Δημαράκης. Διάψευση δημοσιεύματος

Γνωστός μπλόγκερ της Ερμιόνης, ο οποίος αυτοχρίζεταιδημοσιογράφος, γράφει στο ιστολόγιό του (13/07/2021)ότι παραιτήθηκα ή απολύθηκα από τη θέση του άμισθου ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Ερμιονίδας για τον συντονισμό θεμάτων του Κτηματολογίου. Μάλιστα λέειότι έχουν αναφερθεί (χωρίς να τους γράφει) και οι λόγοι αυτής της παραίτησης ή απόλυσης.

Δεν συνέβη τίποτα από τα παραπάνω και η σχετική ανάρτηση του μπλόγκερ είναι ψευδέστατη, ανυπόστατηκαι ενδεχομένως υποβολιμαία.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο 143 δικαιώματα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ερμιονίδας. Η διαδικασία υποβολής των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο συνεχίζεται. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που έχουμε συγκεντρώσει, τα δικαιώματα που θα δηλωθούν στο Κτηματολόγιο θα ξεπεράσουν τα 300. Έτσι ο Δήμος θα κατοχυρώσει την περιουσία του.

Να υπογραμμισθεί ότι η εργασία μου για τα θέματα του Κτηματολογίου είναι άμισθη, πολύωρη καθημερινά και εξειδικευμένη. Η εργασία μου δεν εξαντλείται  μόνο στην ανεύρεση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του Δήμου αλλά προχωράει στην ταξινόμηση των ακινήτων ανά Κοινότητα, την κωδικοποίησή τους και την ψηφιακή απεικόνισή τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και ύστερα από πρότασή μου ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Γιάννης Γεωργόπουλος έχει συμφωνήσει όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και έτσι ο κάθε δημότης να έχει εύκολη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. 

Αυτή η εργασία μου επ’ ωφελεία των δημοτών, θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτή είναι η δική μου ανταμοιβή.  

Ερμιόνη 14/07/2021

Γιάννης Δημαράκης, Μαθηματικός

Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Ερμιονίδας

για Θέματα Κτηματολογίου.