Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΣΥΕΡ-ΠΡΟΣΥΕΡ-ΝΕΔΥΠΕΡ

Δευτέρα 24 Μαϊου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  

ΔΗΣΥΕΡ -ΠΡΟΣΥΕΡ-ΝΕΔΥΠΕΡ

  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σοβαρό θέμα προκύπτει από την  άρνηση της διοίκησης της ΔΕΥΑΕΡ και της δημοτικής αρχής κατ΄επέκταση να φέρει προς συζήτηση στο ΔΣ της επιχείρησης το αίτημα των 3 παρατάξεων της αντιπολίτευσης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αξιολόγηση της κατάστασης  του Βιολογικού Κρανιδίου.

Στο σημερινό ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ της 24 Μαϊου 2021 δεν μπήκε εκ νέου προς συζήτηση  και λήψη απόφασης η πρότασή μας, αλλά φέρνουν προς συζήτηση  την ανάθεση του έργου   έναντι  20.000  πλέον ΦΠΑ!!.

Δηλαδή η διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ θέλει να  δώσει 20.000για ένα έργο που με μία απλή Προγραμματική Σύμβαση  με την Περιφέρεια δεν θα στοιχίσει  τίποτα!!!

Κρίνεται όμως, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω, ότι δεν είναι απαραίτητη η δαπάνη των 20.000, αφού είναι ορθότερο αλλά και προς όφελος των συμφερόντων της Δημοτικής επιχείρησης να γίνει  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Ερμιονίδας και της ΔΕΥΑΕΡ ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες μαζί  με  υπηρεσιακούς παράγοντες των παραπάνω φορέων να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο.

 Το φλέγον ζήτημα  προέκυψε όταν στο  ΔΣ  της ΔΕΥΑΕΡ της 20ης / 4 / 2021 συζητήθηκε το θέμα   "Έκριση Τεχνικής Έκθεσης 46/ 2021 : Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών".

Σύμφωνα με την  εισήγηση  το έργο αφορά την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών από ιδιώτη- οικονομικό φορέα με συνολικό κόστος το ποσό των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ΕΕΛ και  την  επικαιροποίηση των υφισταμένων μελετών, καθώς η  Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν έχει αντίστοιχο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών.

 Μετά από αυτή την εξέλιξη οι 3 επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο ( οι 2 είναι και εκπρόσωποι στο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ) αποστείλαμε,  στις 26 Απριλίου 2021, έγγραφο στον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ  με κοινοποίηση  στον   Δημάρχο   καθώς και στην  Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας, με θέμα την πρότασή μας για Προγραμματική  Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αιτηθήκαμε η πρότασή μας να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση ως έκτακτο θέμα στο ΔΣ της 27  Απριλίου 2021. 

Στο ΔΣ αυτό ο Πρόεδρος και μετά από διαλογική συζήτηση είπε πως το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ, μετά τις αντιδράσεις μας στους ισχυρισμούς του ότι η Περιφέρεια αδυνατεί να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία!!

 Και αυτό γιατί δεν έδειξε κανένα έγγραφο προς την Περιφέρεια από την διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ παρά μόνο μια τηλεφωνική συνομιλία με κάποιον αρμόδιο!!!!

Σήμερα καλούμε  εκ νέου την διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ και την δημοτική αρχή να μην προχωρήσουν σε αυτή την ανάθεση που θα επιβαρύνει την επιχείρηση με ένα υπέρογκο ποσό και να κάνουν ότι απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την πρότασή μας είναι οι ακόλουθοι:

 1) Σύμφωνα  με την απόφαση 24/2021 της 9ης /2/2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ,  κατακυρώθηκε η  υπηρεσία για την συντήρηση των Ε.Ε.Λ. του Δήμου μας στην  SYCHEM A.E, για 6 μήνες, συνολικού ποσού 59.250,00 χωρίς Φ.Π.Α ή 73.470,00€ με Φ.Π.Α.

Μέσα στις υποχρεώσεις της αναδόχου από την υπογραφή της σύμβασης  είναι:  

- Η διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων, των δικτύων και του εξοπλισμού της ΕΕΛ καθώς και της στάθμης διαφόρων δεξαμενών και αντλιοστασίων.

- Η υποβολή κάθε μήνα στη ΔΕΥΑΕΡ  σύντομης έκθεσης για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, των αντλιοστασίων και του δικτύου

-Η υποχρέωση  να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία,σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση των ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’ οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την Επιτροπή Ελέχου και Παρακολούθησης  που αποτελείται  από τον Πρόεδρο, τα μέλη της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών και  από τον συνεργάτη της ΔΕΥΑ χημικό για την παρακολούθηση των ΕΕΛ και της αποχέτευσης κ. Λαζαρά Γεώργιο.

2)  Το έργο της  Ολοκλήρωσης του Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης    βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες της γνωρίζουν  την κατάσταση της ΕΕΛ Κρανιδίου και τι απαιτείται να πραγματοποιηθεί για τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού, αφού δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία.

3) Η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει ως σκοπό  περισσότερα από  όσα απαιτούνται από την Τεχνική ¨Εκθεση  46/2021 της ΔΕΥΑΕΡ  και μάλιστα χωρίς την δαπάνη των 20.000, όπως :

1)  Η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ΕΕΛ

2)  Η καταγραφή των ελλείψεων του μηχανολογικού εξοπλισμού  

3) Η επικαιροποίηση των υφισταμένων μελετών, καθώς και οι προτεινόµενες λύσεις για την έγκαιρη αντιµετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση  του Αποχετευτικού Δικτύου  Κρανίδιου (  Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλάδας).

4) Η σύνταξη χρονοδιαγράμματος για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν υπέρ του δέοντος την αναγκαιότητα αποδοχής της πρότασής μας.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι- Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων - Εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ.


Αποστόλου Παναγιώτης -  Λάμπρου Αναστάσιος -   Τόκας Αναστάσιος