Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Γενήκαν τα γενήματα, γενήκανε για θέρο..

          Ερμιόνη

.. ποιον να στείλω να σε φέρω.

Πέρνω τον δρόμο τον πλατύ
στρατί το μονοπάτι
βάσανα πόχει η αγάπη.

Πετώ χαλίκια στη φωτιά 
πετώ στα κεραμύδια
μήπως βγείς στα παραθύρια...

(Τραγούδι  θερισμού)