Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Εκ νέου ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του Ειδικού Τέλους 1% από τις ΑΠΕ στους δικαιούχους.

Κρανίδι, 14/04/2021

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1041/16.02.2021 επιστολής του Δήμαρχου προς τους αρμοδίους, για την απόδοση του ειδικού τέλους 1% στο τιμολόγιο της ΔΕΗ των δικαιούχων, παραλάβαμε σήμερα την παρακάτω απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στο ermionida