Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

SOS

SOS (ΣΟΣ): διεθνές σήμα κινδύνου και βοήθειας
... _ _ _ ...
η ακολουθία αυτή των γραμμάτων επιλέχθηκε διότι μεταδιδόταν εύκολα με τον Κώδικα Μορς:
όπου: ... = S
και _ _ _ = O
 [ οι φράσεις Save Our Souls (σώστε τις ψυχές μας), ή Save Our Ship (σώστε το πλοίο μας), προέκυψαν εκ των υστέρων ]

 

πριν απ΄ αυτό, 
Συγυρίστε
Ό,τι
Στραβομάθατε


Έλλη Βασιλάκη