Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Το φεγγάρι ανατέλλει..

 


..απο τις Αδέρες.

Στο Ηλιόκαστρο.