Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021: ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ

 


Τρίτη  29 Δεκεμβρίου 2020


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021:  ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 23/12/2020

 

Η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Το κορυφαίο θέμα συζήτησης σε ένα δημοτικό συμβούλιο είναι  η διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός  αντικατοπτρίζει την πολιτική του δήμου και πρέπει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να δίνει  το στίγμα της.

Στο Δήμο Ερμιονίδας η σημερινή Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται την υφιστάμενη κατάσταση με τρόπο που δεν αφήνει πολλές προοπτικές. 

Και αλήθεια πώς να υπάρχει προοπτική σε ένα Δήμο όταν τα   έσοδα του σε σύνολο 5.738.000€ είναι κατά 54% (3.055.000€) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (κρατική επιχορήγηση 1.652.000€) συν οι κρατικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και επενδύσεις  ( καθαρίστριες, ΣΑΤΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΕΑΑ, ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΑ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, σϋνολο 1.403.0900€).  και  το 36% των εσόδων είναι από  τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

Μόνο  το υπόλοιπο 10% είναι   έσοδα του Δήμου από άλλες δραστηριότητες  ( ΑΠΕ, διάφορα τέλη κ.λ.π. σύνολο 583.000€). Δεν υπάρχει λοιπόν αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αφού  δεν υπάρχει σχεδόν κανένα έσοδο.  Και υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο από την σημερινή αλλά και από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου μας. Είναι άμεση ανάγκη να συνεργαστούμε με  διάφορες εταιρείες όπως την ΕΕΤΑΑ,  την  ΜΟΔ ΑΕ και την αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας οι οποίες  υποστηρίζουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να συμμετέχουμε αποτελεσματικά στην διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να συμβάλλουμε  στην τοπική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα,  Προγράμματα  για  αστικές αναπλάσεις   για σύνθετες και απλές αναπλάσεις (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομους), αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν σε ΟΤΑ για κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης και υπόγειων χώρων στάθμευσης, έργα πρόσβασης ΑΜΕΑ κ.λ.π. 

  

Διαβάζοντας τον Προϋπολογισμό του 2021 παρατηρούμε:

1) Υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που είναι 2.100.000€ σε σχέση με τις δαπάνες του Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (3.135.140€) που είναι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές καθώς τα έσοδα  πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται ο χαρακτήρας των υπηρεσιών αυτών ως ανταποδοτικών. Και μπορεί τα έσοδα  με τις επιχορηγήσεις ( 250.000€ υπόλοιπο χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ+170.000€ χρηματοδότηση από Φιλόδημο+74.000€ ΕΕΕΑ  να φθάνουν το ύψος των 2.594.000€ αλλά λείπουν για τον ισοσκελισμό 541.000€.

Επιπλέον δεν έχει προβλεφθεί  τίποτα για τις ανεξέλεγκτες χωματερές ΧΑΔΑ που υπάρχουν σήμερα στον Δήμο Ερμιονίδας( πάνω από 10) και κυρίως αυτή του Κάμπου Κρανιδίου δίπλα στον Βιολογικό.

 

2) Στον Κ.Α 30 των δαπανών για τα Τεχνικά Έργα  υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε έργα γιατί το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο είναι μέρος του Προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου αλλά και τις προοπτικές για έργα  ανάπτυξης που θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία όπως είχαμε τονίσει και στη συζήτηση στο ΔΣ.

3) Στον κωδικό 0  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ των δαπανών  παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους ( μόνο 1000,00€ αντίστοιχα).  

4) Στον κωδικό (15) δαπανών για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής ( σύνολο 351.000 € )     υπάρχουν ελάχιστα ποσά για άσκηση  κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης.Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός αν και είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,   και δεν έχουμε εργαστεί καθόλου για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και χάνονται τρομερές ευκαιρίες.

Όμως αν και είμαστε θετικοί στον προϋπολογισμό σχετικά με τις Γενικές Υπηρεσίες,  τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καταψηφίζουμε τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα καταψηφίζουμε λόγω επιφυλάξεων και ως μη ρεαλιστικό τον Κ.Α. 20 του Προϋπολογισμού του 2021 του Δήμου Ερμιονίδας στον τομέα των δαπανών  για την  υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, εξαιτίας της   μεγάλης απόκλισης στα έσοδα και στις δαπάνες  ύψους 541.000€, σύμφωνα με την θέση μας που αναλύθηκε παραπάνω.

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ