Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 Ένα τάγμα από το Cameron Highlanders πριν σταλεί στο μέτωπο το 1914, και όταν επέστρεψε μετά τη συνθηκολόγηση το 1918.

Δ. Σπ.