Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 Ένα τάγμα από το Cameron Highlanders πριν σταλεί στο μέτωπο το 1914, και όταν επέστρεψε μετά τη συνθηκολόγηση το 1918.

Δ. Σπ.