Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε 2021


Τετάρτη  18/11/2020

Προς 

Την Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Α. Αντωνοπούλου

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

κ. Γ. Γεωργόπουλου

 

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε 2021

 

Κυρία Πρόεδρε 

Διανύοντας την Β΄ εβδομάδα του εγκλεισμού – καραντίνας καλούμαστε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης να ψηφίσουμε την εισήγηση της διοίκησης του δήμου για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2021.

Η εισήγηση του τεχνικού προγράμματος μας έχει αποσταλεί μαζί με τις άλλες εισηγήσεις των άλλων θεμάτων που θα απασχολήσουν το δημοτικό μας συμβούλιο. 

Σας ενημερώνω όμως ότι η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος , είναι ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν το κορυφαίο συλλογικό όργανο διοίκησης του δήμου το δημοτικό συμβούλιο και απαιτείται να συνοδεύεται με τα παρακάτω συμπληρωματικά έγγραφα – αποφάσεις – εισηγήσεις , τα οποία άμεσα πρέπει να μας αποσταλούν.

1.    Απόφαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με την ενημέρωση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 και εάν υπάρχουν προτάσεις των κοινωνικών φορέων επί του θέματος.

2.    Αποφάσεις των συμβουλίων όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021.

3.    Εισήγηση από τις υπηρεσίες του δήμου μας για το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων από όλες τις πηγές – τα είδη των εσόδων (ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ , οικονομικοί πόροι προηγούμενων ετών κτλ)

4.    Εισήγηση για τις χρηματοδοτήσεις αλλά και το ποσοστό απορρόφησης τους από το δήμο μας από προγράμματα που σχετίζονται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και στα οποία έχουμε ενταχθεί (πχ. Προγράμματα – Φιλόδημος)

Άρα οι παραπάνω αποφάσεις και εισηγήσεις κρίνονται είναι όχι μόνο απαραίτητες αλλά αναγκαίες για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας για το οικονομικό  έτος 2021.

Επίσης το αίτημα μου να μας διαβιβαστούν οι παραπάνω αποφάσεις και εισηγήσεις προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις για την ψήφιση των τεχνικών προγραμμάτων που σας έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναμένω την ανταπόκριση σας 

 

Με εκτίμηση

Τάσος Λάμπρου

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας