Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΔΥΠΕΡ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.


Τετάρτη  9 Σεπτεμβρίου  2020

ΠΡΟΣ

κ. Δαμιανό Κουτούβαλη

Πρόεδρο του Ν.Π.Κοινωνικής Πρόνοιας κ΄Αλληλεγγύης του Δήμου Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την λειτουργία των  Κ.Δ.Α.Π.

Αγαπητέ  Πρόεδρε,

Μετά από τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες για θέματα του Νομικού Προσώπου του οποίου προΐσταστε, επικοινωνώ εκ νέου μαζί σας, εγγράφως αυτή την φορά, για το θέμα της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π και θα επανέλθω αργότερα για το θέμα της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και έως την 31η Ιουλίου του 2021, ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»   του Ε.Σ.Π.Α. προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, μέσω της   πρόσκλησης  του δικαιούχου που είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό ο  Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει με τη λειτουργία  των τριών (3)  Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  και  συγκεκριμένα   το 1ο Κ∆ΑΠ ΕΡΜΙΟΝΗΣ , το 2ο Κ∆ΑΠ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ και το 3ο Κ∆ΑΠ  ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, καθώς και τους τρεις (3) παιδικούς σταθμούς.

Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών είναι παιδαγωγικοί χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 5-12 ετών, έχοντας ως σκοπό να παρέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται.

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθμ. 71383 /20-07-2020 το ετήσιο όριο δαπάνης   που θα καταβάλλεται  από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για κάθε παιδί στα ΚΔΑΠ είναι τα 1330,00 €.

Επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που αφορά τα παιδιά του Δήμου μας και δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση στο  Νομικό Πρόσωπο από την εν λόγω δαπάνη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

1) Πόσα παιδιά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μέσω των «Αξιών τοποθέτησης» (voucher) για λογαριασμό των ωφελούμενων και αναλυτικά σε κάθε ξεχωριστή δομή Κ.Δ.Α.Π.;

2) Ποιο είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν  σε κάθε δομή Κ.Δ.Α.Π. και ποιο είναι το ημερήσιο πρόγραμμά τους;

3) Αν έχουν ενταχθεί  στο φετινό πρόγραμμα  νέες δράσεις όπως ρομποτική, ανακύκλωση και περιβάλλον, γεωπονία κλπ. σύμφωνα  με το έγγραφο που αποστείλατε στους γονείς στις 26 Μαΐου 2020  ενόψει της νέας χρονιάς και  ποιες δράσεις θα υλοποιήσουμε τελικά;

4) Αν υπάρχουν νηπιαγωγοί και δάσκαλοι σε κάθε δομή ΚΔΑΠ αφού πρόκειται για παιδιά από 5-12 ετών( στο πρόγραμμα που αναρτήσατε στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Δ.Α.Π. Κρανιδίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο εκτός και αν πρόκειται για παρερμηνεία);

5) Αν έχει οριστεί  Διευθυντής/ρια ή υπεύθυνη/ος σε κάθε δομή, πτυχιούχος Π.Ε. ή Τ.Ε. που  προέρχεται από το προσωπικό της δομής, με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο και θα ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του;

Τάσος ΤόκαςΔημοτικός σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ