Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Δημιουργία καταφυγίου περίθαλψης αδέσποτων ζώων για την Επίδαυρο και το Ναύπλιο

 

καλά νέα απο το palabourtzi.gr 

 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου που αφορά αίτημα του Δήμου Ναυπλιέων από τον Φεβρουάριο του 2020 για την σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου με την επωνυμία “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου - Επιδαύρου”

Αναλυτικά η απόφαση εδώ

Σκοποί του συνδέσμου:

1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατασκευή - επισκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίσπευση των πάσης φύσεως ενεργειών προς τούτο.

2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Η περίθαλψη, φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.4. Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείου.

5. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων και γενικότερα τη ζωοφιλία.

6. Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

7. Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ και ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

8. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Ορίζεται ότι η ανάληψη από το Σύνδεσμο της αρμοδιότητας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων θα ασκείται μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του προς υλοποίηση πρώτου κοινού καταφυγίου


Πόροι: 


1. Ετήσια εισφορά των Δήμων - μελών που προσδιορίζεται ως εξής:

α) Έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσό 5.000,00 ευρώ για το Δήμο Ναυπλιέων και ποσό 5.000,00 ευρώ για το Δήμο Επιδαύρου και

β) μετά την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου θα προσδιοριστεί το ποσό επί του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του Συνδέσμου όπως θα εισηγείται το ΔΣ του συνδέσμου και αντίστοιχα θα εγκρίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-μελών.

2. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

3. Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται.

4. Κάθε άλλη πηγή ή χρηματοδότησης.