Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Καλό μήνα!"Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται"

 Πίνακας της κας Ανθούλας Λαζαρίδου- Δουρούκου απο τη συλλογή "Οι μήνες".