Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Τάσος Τόκας: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ "KILADA HILLS"Σάββατο 20 Ιουνίου 2020


Παραβρέθηκα χθες   στην τελετή θεμελίωσης του τουριστικού συγκροτήματος, Kilada  Hills  Golf  Resort   του Ομίλου «Dolphin Capital» μιας μεγάλης  τουριστικής επένδυσης στην περιοχή μας η οποία εντάχθηκε στο Νόμο περί  Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).


Εκτείνεται σε πάνω από 2.000 στρέμματα, μεταξύ Κρανιδίου και Κοιλάδας και   η επένδυση στο σύνολο της θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια ευρώ.


Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη στον  Δήμο Ερμιονίδας στον κλάδο του τουρισμού και του real estate και  αναμένεται να ωφελήσει  την   οικονομία της ευρύτερης  περιοχής αφού:


-  αναβαθμίζεται  το  τουριστικό προϊόν με την   προσέλκυση  τουρισμού υψηλού επιπέδου  και  θα επέλθει μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη  


- δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την απασχόληση και την  κάλυψη νέων  θέσεων εργασίας,


- ενισχύονται οι παραγωγικοί τοµείς της τοπικής οικονοµίας αφού ο πρωτογενής τοµέας, η µεταποίηση, το εµπόριο, οι υπηρεσίες και οι µεταφορές είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τον τουρισµό  δηµιουργώντας εκατέρωθεν προστιθέµενη αξία.-µακροπρόθεσµα θα προσελκυστούν νέες επενδύσεις ως αποτέλεσµα της τουριστικής ανάπτυξης και της προοπτικής που δηµιουργείται.Η επόμενη ημέρα για τον Δήμο Ερμιονίδας απαιτεί ένα Σχέδιο Στρατηγικής ανάπτυξης για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος με στόχο την   διεκδίκηση σημαντικού μέρους της τουριστικής αγοράς. Για την δημιουργία του   Στρατηγικού Σχεδίου  πρέπει να εξειδικεύσουμε  έξι (6) κρίσιµα  ζητούμενα – επιµέρους  στόχους:α) την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιώνβ) την βελτίωση των υποδομών υγείας και ασφάλειας ( Κέντρο Υγείας, Αστυνομικό Τμήμα)γ)  την αναβάθμιση του οδικού δικτύου ( περιφερειακού και δημοτικού)  και των λιμανιών   δ) την δημιουργία καλύτερων συνθηκών στις υποδοµές περιβάλλοντος  ( διαχείριση απορριμμάτων- υγρά απόβλητα)ε) την ανάδειξη και ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας – µοναδικότητας (φυσικό κάλλος, πολιτισµός, ιστορία, φιλοξενία,  διατροφή κ.α.)   στ) την ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας του Δήμου μας. Η τουριστική προβολή αποτελεί ασφαλώς καθοριστικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη τουριστική αγορά.Επιπρόσθετα ο Δήμος Ερμιονίδας και προς το συμφέρον των κατοίκων και των επιχειρήσεων οφείλει να προωθήσει την συνεργασία και την συνεννόηση  με τους  επενδυτές αλλά και όσους πρόκειται να επενδύσουν μελλοντικά στην περιοχή μας. Σε αυτό  πιστεύω  ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις  είναι σύμφωνες ώστε όλοι μαζί να αποκομίσουμε τα οφέλη μιας υγιούς ανάπτυξης.Τάσος Τόκας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ