Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ: Αγαπητέ κ. Αντιδήμαρχε

Αγαπητέ κ. Αντιδήμαρχε,
Για την τρέχουσα περίοδο του 1ου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε και συντονίσετε τις προσπάθειες σας
α)για εντατικοποίηση της γενικής καθαριότητας στην πόλη μας, λόγω του μεγάλου όγκου αναγκών (αποψίλωση, κλαδέματος , περιποίηση παραμελημένων γειτονιών και την αποκομιδή ξερόκλαδων από τα συνεργεία καθαριότητας).
β)συνεργείο για την αποξήλωση πολλών διαφημιστικών πινακίδων που είναι πλέον ανενεργές και σε διάφορα σημεία επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.
γ) συνεργείο για την μεταφορά κάδων από σημεία όπου η κοινότητα μας με αποφάσεις και την σύμφωνη γνώμη την δική σας πρέπει να μεταφέρει από και σε άλλα σημεία.
Είμαστε πρόθυμοι για οποιαδήποτε μέριμνα – συνεργασία χρειάζεσθε την παρουσία μας.
δ) παρακαλούμε  την Υπηρεσία σας να μας αποστείλει  το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και τις διαδρομές των απορριμματοφόρων στην περιοχή της Κοινότητας μας, για να μπορέσουμε στο αμέσως προσεχές Κοινοτικό Συμβούλιο να σχεδιάσουμε την νέα χωροθέτηση των κάδων .
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ