Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Μπίστι: Μέσα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και η Επιτροπή."Η δεύτερη επιτροπή έχει σκοπό την απογραφή της κατάστασης των μέσων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο Μπίστι της Κοινότητας Ερμιόνης."

Απορίες:
Δεν υπάρχει υπεύθυνος Πυρασφάλειας, αιρετός ή δημοτικός υπάλληλος, που έπρεπε προ πολλού να είχε γραπτώς ενημερώσει;
Αφού είναι τόσο απαραίτητες οι μάνικες κ.λ.π., πώς αφού έχουν "χαθεί" εδώ και καιρό (τουλάχιστον από το 2014, βλέπε φωτογραφία  από σχετικό άρθρο της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης αυτής της χρονιάς, όπως και νεότερη του 2019 με τις φωλεές πεταμένες) δεν αντικαταστάθηκαν αμέσως αφήνοντας "ανυπεράσπιστο" το Μπίστι;

Αν είναι η Επιτροπή να κάνει απογραφή των μέσων, αρκεί ένας περίπατος μισής ώρας και θα διαπιστώσει ότι σχεδόν το σύνολο των πυροσβεστικών φωλεών δεν υπάρχει όπως και όλες οι μάνικες. Υπάρχουν (ακόμη) οι θαμμένοι αγωγοί νερού και οι κρουνοί με τη βάνα τους. 
Εδώ δεν αφήσανε καμπάνα για καμπάνα στα ξωκλήσια, τις μάνικες και τα σίδερα θα αφήνανε;
Αν η Επιτροπή προτείνει την τοποθέτηση εκ νέου όλων των φωλεών και των μανικών, σίγουρα τα ίδια θα γίνουν. Αν θέλει πραγματικά να καταγράψει την όλη κατάσταση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, και να την θέσει στο ΔΣ, ώστε να παρθούν ουσιαστικές αποφάσεις, τότε θα επιτελέσει έργο, αλλά θα κουραστεί λίγο.
Θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για τα παρακάτω:

Υπάρχει το παλαιό σύστημα πυρόσβεσης που φτιάχτηκε πριν πολλά πολλά χρόνια από την Κοινότητα Ερμιόνης με μεταλλικούς σωλήνες που περνούν από το μέσο του Μπιστιού. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε, και ποτέ δεν λειτούργησε ως σύστημα πυρόσβεσης αλλά σαν δίκτυο νερού.  Σήμερα, παράλληλα με αυτό, τρέχει και μικρός πλαστικός αγωγός, μάλλον γιατί ο μεταλλικός είχε διαρροές. Δίνει νερό σε 8 κοινές βρύσες: 1 στον Αγιονικόλα σε μια πετρόκτιστη κρήνη, 1 στα πρώτα βράχια προς την Πλατεία, 4 στην Πλατεία, 2 στη μεγάλη Μπανιέρα σε πετρόκτιστη κρήνη. Έτσι το νερό τής πυρόσβεσης πήγε προς τις κρήνες (για να το πίνει άραγε ποιος, αφού δεν πίνεται;).
Επί των ημερών μας λειτουργούν μόνο οι βρύσες οι κοντινές στην Πλατεία για τις ανάγκες των Προσκόπων που κατασκηνώνουν εκεί το καλοκαίρι, όχι πάνω από 15 μέρες. Για αυτές τις μέρες υπάρχει παροχή νερού σε αυτό το δίκτυο. Τον υπόλοιπο χρόνο ο υδραυλικός της ΔΕΥΑΕΡ κλείνει την παροχή από κεντρική βάνα, και σωστά, για να μη χάνετε νερό. Σημειωτέον ότι και εδώ οι βρύσες, αν μείνουν στη θέση τους "χάνονται", και ο υδραυλικός τις αφαιρεί για να τις βάλει του χρόνου.
Γι' αυτό το παλαιό έργο η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει την Εισήγηση για την αναγκαιότητα αυτού του έργου, την Απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Ερμιόνης, το συνολικό κόστος κατασκευής του, το κατασκευαστικό σχέδιο, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης την άδεια που πήρε η Κοινότητα Ερμιόνης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (με κομπρεσέρ ανοίχτηκαν μεγάλα αυλάκια σε αρχαιολογικό χώρο), και από τη Δασική Υπηρεσία, αφού και οι δύο υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα στο Μπίστι.

Άρα η Επιτροπή πρέπει για το παλαιό σύστημα πυρόσβεσης να θέσει το θέμα λεπτομερώς, και ας αποφασίσει το ΔΣ του Δήμου μας για αυτό το έργο. Είναι χρήσιμο και με παρεμβάσεις μπορεί να γίνει αποτελεσματικό μέσο πυρόσβεσης; Να έχει νερό όλο το χρόνο; Είναι άχρηστο για πυρόσβεση αλλά δεν βλάπτει να υπάρχει έτσι ως έχει για να εξυπηρετεί τους Προσκόπους για 15 μέρες;

Υπάρχει το νεότερο έργο με τις περιμετρικές φωλεές. Αυτό το έργο είναι άλλης φιλοσοφίας. Ενώ στο πρώτο η κατάσβεση θα γινόταν από το μέσο του δάσους, τώρα γίνεται περιμετρικά του δάσους. Δηλαδή απλώθηκε περιμετρικός σωλήνας και ανά τακτά διαστήματα τοποθετήθηκαν φωλεές με μάνικες.
Και γι' αυτό το έργο η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει την Εισήγηση για την αναγκαιότητα αυτού του έργου, την Απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Ερμιόνης, το συνολικό κόστος κατασκευής του, το κατασκευαστικό σχέδιο, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης την άδεια που πήρε η Κοινότητα Ερμιόνης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (με κομπρεσέρ ανοίχτηκαν και εδώ μεγάλα αυλάκια), και από τη Δασική Υπηρεσία.

  Κρίσιμα ερωτήματα: Ένα σύστημα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας ή πυρόσβεσης, επιθεωρείται και πιστοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αν είναι σύμφωνο με σχετικούς νόμους, κανονισμούς και προδιαγραφές. Νόμος το επιβάλλει σε εργοστάσια, καταστήματα, κ.λ.π., αλλά και νόμος επιβάλλει τα ανάλογα μέσα πυρασφάλειας, αριθμό και τύπο πυροσβεστήρων, κρουνών κ.λ.π., αλλά και σχετικές υποχρεώσεις όπως ομάδες πυρασφάλειας σε κάθε βάρδια εργοστασίου, εκπαίδευση προσωπικού, αναγόμωση πυροσβεστήρων κ.λ.π. Η Πυροσβεστική ως αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί ένα σύστημα πυρασφάλειας και δίνει σχετική άδεια.
-   Βάσει ποιου νόμου ο Δήμος Ερμιονίδας είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει συγκεκριμένο σύστημα πυρασφάλειας στο Μπίστι;
-   Αυτό το έργο (παλαιότερο και νεότερο) είχε ποτέ πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική;
-   Είχε δοθεί άδεια λειτουργίας;
-   Έχουν γίνει επιθεωρήσεις, εκπαιδεύσεις, ασκήσεις πυρόσβεσης κ.λ.π.;
 -  Υπάρχει σχετικό αρχείο εγγράφων στον Δήμο;
-   Υπάρχει υπεύθυνος πυρασφάλειας;
Αν αυτό το έργο το επιβάλλει νόμος, πρέπει ο δήμος να τον εφαρμόζει πλήρως.
Αν όμως το έργο είναι απόφαση της Κοινότητας ή του Δήμου, (δηλαδή επειδή φοβόμαστε μη πιάσει το ωραίο δασάκι φωτιά), τότε το όλο έργο είναι δημοτικό, και αφού δεν το επιβάλλει νόμος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι δηλαδή σαν ένας περιβολάρης που κανένας νόμος δεν του επιβάλλει να εγκαταστήσει σύστημα πυρασφάλειας στον πορτοκαλεώνα του, για δικούς του λόγους και με δική του ευθύνη απλώνει αγωγούς και φωλεές σε ορισμένα σημεία του κτήματός του για να το προστατέψει. Πιθανόν καλά θα κάνει, αλλά ο νόμος δεν το επιβάλλει.
Αν λοιπόν ο Δήμος με δική του ευθύνη και χωρίς να το επιβάλλει ο νόμος έχει εγκαταστήσει το δίκτυο, (λέμε αν, και εφόσον φυσικά έχει πάρει άδεια από Αρχαιολογία και Δασαρχείο για αυτή του την πρωτοβουλία)), ας έχει υπ' όψιν του ότι υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες, γιατί είναι δημόσιος χώρος. Ένα κοινό λάστιχο το χειρίζεται ο οποιοσδήποτε. Η μάνικα όμως μεγάλης διατομής και με μεταλλικό βαρύ ακροφύσιον στην άκρη, "κλωτσάει" κατά τη λειτουργία με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ιδιαίτερα αν το νερό έχει μεγάλη πίεση. Βλέπουμε τους πυροσβέστες ότι ένας χειρίζεται το ακροφύσιον και ένας δεύτερος λίγο πιο πίσω κρατάει με ζόρι το σωλήνα της μάνικας, γιατί το εκτοξευόμενο νερό σπρώχνει προς τα πίσω τη μάνικα με μεγάλη δύναμη. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση, πιθανόν ταμπέλες για το ποιοι επιτρέπεται να απλώσουν και χρησιμοποιήσουν τη μάνικα. Άρα και το ερώτημα: Αφού πρόκειται για δημόσιο χώρο δεν πρέπει να εμπλέκεται η Πυροσβεστική έστω συμβουλευτικά; 
Αυτά όλα πρέπει να τα διευκρινίσει η Επιτροπή και γραπτώς να υποβάλλει στο ΔΣ τα ευρήματά της.
Αν νόμος επιβάλλει αυτό το έργο πυρασφάλειας, το ΔΣ να πάρει απόφαση για πλήρη εφαρμογή του.
Αν δεν το επιβάλλει νόμος, αλλά ο Δήμος θέλει πυρασφάλεια, τότε δεν υπάρχει καλύτερος σύμβουλος από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτή θα του πει αν το σύστημα που έχει απλώσει ο Δήμος μας είναι αποτελεσματικό ή πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικό αλλά και αξιόπιστο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι η μόνη που μπορεί να αξιολογήσει το σύστημα πυρασφάλειας,έστω και συμβουλευτικά. Ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας άλλος.
Πάντως σύστημα που από το πρώτο χρόνο κλέβονται μάνικες, εξαφανίζονται φωλεές και δεν αντικαθίστανται αμέσως (άρα δεν επιθεωρείται), που δεν υπάρχει ομάδα πυρόσβεσης, τηλέφωνα, οδηγίες κ.λ.π., δεν είναι αξιόπιστο. Υπάρχουν και άλλα δασάκια, όπως του Θεάτρου της Επιδαύρου, της Ακρόπολης και του Λόφου του Φιλοπάππου, του Πρ. Ηλία Πειραιά. Πώς αυτά προστατεύονται, ώστε να κάνουμε και μεις τα ίδια;
Αλλά και στο τόπο μας, για τους Κρανιδιώτες το δασάκι της Αγίας Άννης είναι μοναδικό. Έχει βάλει εκεί ο Δήμος μάνικες κ.λ.π.;;;
Και αν η Πυροσβεστική, (η μόνη που μπορεί να συμβουλεύσει) πει ότι με τα οχήματά της φτάνει πολύ πιο γρήγορα στο Μπίστι και σβήνει φωτιά, ενώ οι μάνικες κ.λ.π. στο χρόνο αυτό δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν, αν πει ότι έχει έναν πυροσβεστικό κρουνό στην είσοδο του Μπιστιού και το μόνο που θέλει είναι άλλους δύο μέσα στο Μπίστι, τότε ο Δήμος να μη διστάσει να καταργήσει τα υπάρχοντα συστήματα.
Δηλαδή επαγγελματισμός και όχι ερασιτεχνισμός.

Βασίλης Γκάτσος