Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για τις μετακινήσεις

Οδηγίες προς τους Πολίτες

Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση

- Ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας (PDF)
- Έντυπο βεβαίωσης κίνησης - οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)
ΣΤΟ   https://forma.gov.gr