Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Τι έλεγε ο Bill Gates για τον Κορονοϊό το 2014