Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Μια γεύση ΑΝΑΒΑΛΟΥ

"Τα συσσωρευμένα χρέη (σταδιακά από το 2010 και μετά) των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως ειπώθηκε χθες κατά την συνεδρίαση της ΕΝΠΕ, ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να προσεγγίζουν και τα 200 εκατ. ευρώ."

  Ποιος θα τα πληρώσει;    Κατά το "σχέδιο" οι Περιφέρειες.
Πώς;    Θα πάρουν δάνεια να ξοφλήσουν τη ΔΕΗ με εγγυήσεις των Περιφερειών, που σημαίνει ότι στο τέλος ο εγγυητής πληρώνει. 
Και πού θα τα βρει να τα πληρώσει ο εγγυητής;    Προφανώς θα υπάρχει και εγγυητής του εγγυητή δηλαδή το Δημόσιο, διάβαζε ο φορολογούμενος.

Όταν έλθει ο Ανάβαλος και διανεμηθεί το νερό στα κτήματα, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα διαχειρίζονται το όλο έργο, και το κυριότερο κόστος θα είναι το ρεύμα .........

Βασίλης Γκάτσος