Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Δ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡMIONHΣ:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΠΙΣΤΙ


Από τον Δήμο Ερμιονίδας μας διαβιβάστηκε το υπ΄αριθμ. πρ. (εισερχόμενο 9846/11-12-2019 στο Δήμο)  278711/9-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού @ Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας ,  και Ιονίου  σύμφωνα με το οποίο, εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο “Μελέτη δασικής διαχείρισης για την αναβάθμιση και προστασία του αλσυλλίου ΜΠΙΣΤΙ της Δ.Κ. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας” ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.482,11 ευρώ με  συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις , σε συνέχεια  του  54956/17-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας
Στη συνέχεια με την 167.10.1/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου , κατά την συνεδρίαση της 18/12/1019, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου Αναβάθμιση οδοφωτισμού αλσυλλίων με χρήση ενεργειακά αυτόνομων (solar) συστημάτων για τον Δήμο Ερμιονίδας με προϋπολογισμό 25.420,00 ευρώ
μετά  την 1330/27-3-2015 πρόταση και το υπ΄ αριθμ. 6522/13-11-2019 έγγραφο του  Δήμου Ερμιονίδας .
Είναι  ένα έργο που θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσει το αλσύλλιο ΜΠΙΣΤΙ της Δ.Κ. Ερμιόνης και θα βελτιώσει και  διευκολύνει τους συμπολίτες – επισκέπτες  πόλης μας.