Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Eγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Δήμο Ερμιονίδας με πρωτοβουλία του δημοτικού συμβούλου Άκη Λάζαρου Γούτου για το οδικό δίκτυο             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 25ης /2019 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

13ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
Σχετικά με αίτημα του Λάζαρου Γούτου με θέμα: «Προστασία ανθρώπινης ζωής»

Αριθμός 254/2019

Α. Σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 9231/21.11.2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.4555/2018, για συζήτηση επί του παρόντος θέματος. 

Β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντωνία Αντωνοπούλου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) συμβούλων ήταν δεκαέξι (16) παρόντες και έντεκα (11) απόντες.

Παρόντες
Απόντες
Αντωνοπούλου Αντωνία - Πρόεδρος
Δημαράκης Αριστείδης – Αντιπρόεδρος
Μερτύρης Ιωσήφ – Αντιδήμαρχος 
Δαγρές Ιωάννης - Γραμματέας
Μαχαίρας Εμμανουήλ
Μπαλαμπάνης Χρήστος 
Κουτούβαλης Δαμιανός
Φασιλής Γεώργιος
Μπίμπας Αριστείδης – Αντιδήμαρχος 
Πιτσάς Γεώργιος 
Τσεγκής Γεώργιος
Τσαμαδός Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 
Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη – Αντιδήμαρχος 
Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
Σφυρής Δημήτριος 
Μαυραγάνης Γεώργιος 
Αποστόλου Παναγιώτης
Στρίγκου – Φωστίνη Άννα
Δρούζας Χρήστος  
Κρητσωτάκης Ιωάννης
Αντωνόπουλος Ιωάννης 
Τόκας Αναστάσιος
Λάμπρου Αναστάσιος

Γούτος Λάζαρος 

Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική

Φλωρής Εμμανουήλ

Μίζης Δημήτριος 


Στη συνεδρίαση ήταν νομίμως προσκεκλημένος ο Δήμαρχος, Ιωάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος και παρέστη.

Προσκεκλημένοι νομίμως ήταν και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: Διδύμων, Ελένη Προσίλη, Ερμιόνης, Ιωσήφ Γανώσης, Ηλιοκάστρου, Χρήστος Σαλογιάννης, Θερμησίας, Ηλίας Κατσάβελας, Κοιλάδας, Σταύρος Μπασακιώτης, Κρανιδίου, Νικόλαος Αντώνιοζας, Πορτοχελίου, Κωνσταντίνος Κόκκαλης και Φούρνων, Ευαγγελία Κούτση. Παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ερμιόνης, Θερμησίας και Κοιλάδας.

Έγινε μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.

Ο Ιωάννης Τσαμαδός, Αντιδήμαρχος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 13ουθέματος.


Γ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντωνία Αντωνοπούλου, αφού διεπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, Λάζαρο Γούτο. 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η υπ’ αρ. πρωτ.: 9197/9194/21.11.2019 αίτηση για συζήτηση του Λάζαρου Γούτου, δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας προς το Δήμαρχο Ερμιονίδας και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας με  θέμα: «Προστασία ανθρώπινης ζωής», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή το πρόσφατο δυστύχημα που έγινε σε μια επικίνδυνη διασταύρωση στην Ερμιόνη με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο συμπολίτη μας, θα ήθελα να πραγματοποιηθεί συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την λήψη μέτρων για να βρεθούν λύσεις τόσο για την συγκεκριμένη διασταύρωση, η οποία αποτελεί επικίνδυνο πέρασμα, αφού υπάρχει έλλειψη ορατότητας και πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται δυστυχήματα. Σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, να συζητηθεί για όλη την Ερμιονίδα που πέρα από το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε, υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε σημεία επικίνδυνα, π.χ. έλλειψη φωτισμού, διαγραμμίσεις σε διαβάσεις πεζών, σημεία με περιορισμένη ορατότητα, θα πρέπει να καταγραφούν αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
Παρακαλώ, όπως εξεταστεί το θέμα και να μπει προς συζήτηση σε επόμενο συμβούλιο.

Με εκτίμηση,
Λάζαρος Γούτος»

Ακολούθησε η εξής διαλογική συζήτηση:

Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας: 
Κατ’ αρχήν είναι ένα θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Θεωρώ ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά, παρά να ρίχνουμε κάποιες ευθύνες είτε στην
Περιφέρεια, είτε αν είναι ευθύνη του προηγούμενου, του επόμενου, του μεθεπόμενου, το οποίο είναι η καθημερινότητά μας. Πάνω στην καθημερινότητά μας το ξεχνάμε, μέχρι να χάσουμε κάποιον άνθρωπο που, αν είναι δικός μας θα πούμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα και θα αρχίσουμε τις κατηγορίες, αν είναι κάποιος ξένος θα λυπηθούμε, μέχρι να το ξαναξεχάσουμε.
Λοιπόν, με αφορμή ένα πρόσφατο γεγονός που έγινε, όχι ότι δεν έχουν γίνει πολλά –δυστυχώς- ενός ανθρώπου που χάθηκε, επειδή ήταν και πολλά άλλα στοιχεία, αλλά και μπορεί να μην είδε σωστά το δρόμο και κάποιος να πέρασε γρήγορα και λόγω της κακοτεχνίας και της κακής συντήρησης, που ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει θα το δούμε, είναι κάποια σημεία που ο
κόσμος χάνεται ή χάνεται από απροβλεψία ή από κακή συντήρηση ή μη σωστή σήμανση. Το να αλλάξουμε και να λέμε ότι θέλουμε μια Ερμιονίδα η οποία είναι παράδεισος, είναι ….. ή ό,τι θέλουμε να λέμε, καλό για τον τόπο για να τον προωθήσουμε, αλλά πρέπει κι εμείς οι δημότες, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλοι, να κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία μπορεί να μην είναι ευθύνη μας, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι «αυτό δεν είναι δικό μας» ή «είναι της Περιφέρειας» ή διάφορα άλλα. Όμως, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς σ’ αυτά που μπορούμε. Και πάνω σ’ αυτό ήθελα να συζητήσουμε, ξέρω ότι υπάρχει και Αντιδήμαρχος ο οποίος έχει τα τεχνικά θέματα, τους δρόμους και τις μελέτες και όλα αυτά. Να δούμε με ποια συνεργασία, όπως έχω πει και στην αίτηση την οποία έκανα, με τους ανθρώπους που ξέρουν τα καθημερινά, στην καθημερινότητα των Κοινοτήτων και με τους Προέδρους, υπάρχει μια Επιτροπή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μαζί με τους Προέδρους και με τους Δημοτικούς Συμβούλους, αυτή η Επιτροπή να δει ποια είναι κάποια θέματα τα οποία μπορούν άμεσα να λυθούν. Άμεσα να λυθούν, δηλαδή όπως είδατε ότι βάλαμε 30.000,00 € για σήματα ή για σήμανση κάποιων επικίνδυνων σημείων, να ορίσουμε και να πούμε ότι η κάθε Κοινότητα έχει πέντε προβλήματα και να λύνουμε ένα το χρόνο. Απ’ ό,τι να περνάμε και να λέει ο καθένας την άποψή του ότι αυτό δεν είναι σωστό ή το άλλο δεν είναι σωστό και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον και με το ποσό το οποίο υπάρχει τώρα και σε συνεργασία τους Αντιδημάρχους με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, να καταγράψουμε πέντε βασικά προβλήματα, όπως είναι το σημείο εκεί που χάθηκε ο συμπολίτης μας, όπως και ο κ. Βασίλης Γκάτσος, ο οποίος τα έχει βάλει με μας, με την Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος εντόπισε εφτά σημεία. Δηλαδή έκατσε μόνος του και έφτιαξε κάποια σημεία, τα οποία αφορούν την Ερμιόνη. Ένα τέτοιο πράγμα θα μπορούσε να φτιαχτεί σε συνεργασία των Κοινοτήτων, με τον εκάστοτε Δημοτικό Σύμβουλο. Δηλαδή εμάς, που είμαστε από την Ερμιόνη, να είναι με τον Πρόεδρο της Ερμιόνης, με τον Πρόεδρο του Ηλιοκάστρου, με τον Πρόεδρο της Θερμησίας και να δούμε από αυτά ποιο είναι το εφικτό να κάνουμε. Το εφικτό μπορεί να είναι μία διαγράμμιση, μπορεί η διαγράμμιση να γίνει 1,00 - 1,30 μ. Σίγουρα, δεν θα φτιάξουμε το δρόμο που όλοι θα πουν: «Ναι, αλλά θέλει γέφυρα εκεί». Το ξέρουμε αυτό. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε εμείς ό,τι είναι εφικτό, έστω και να μπογιατίσουμε, έστω και να κάνουμε κάτι με εθελοντές και μετά όμως να πιέσουμε, όπως κάνατε κι εσείς κύριε Δήμαρχε
και μπράβο σας, που πιέσατε για το δρόμο με την άσφαλτο τώρα στην Ερμιόνη, όπως και να υποχρεώσουμε τον εργολάβο να μας βάλει μια ταμπέλα, το βράδυ που περνάμε εκεί και έχει βρέξει, δεν φαίνεται τίποτα. Ένας που πηγαίνει στο κτήμα του και έχει να περάσει ένα μήνα, να φαίνεται ότι εκεί είναι επικίνδυνο το σημείο. Καλά το συζητάμε εμείς και στα καφενεία και
λοιπά. Αλλά στην ουσία περνάει κι άλλος κόσμος, τον οποίο δεν τον βλέπω ούτε στο λιμάνι, ούτε αλλού. Οπότε, αν θα δραστηριοποιηθούμε λίγο περισσότερο με τη σωστή καθοδήγηση του Δήμου και εδώ που θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ούτε παρατάξεις – ούτε τίποτα, απλά προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά να πούμε εμείς τουλάχιστον ότι τι έγινε; Πέρασε από το χέρι μας. Τι πέρασε από το χέρι μας; Το βάψαμε. Κάναμε μια αίτηση στην Περιφέρεια. Μέχρι εκεί. Αλλά τουλάχιστον να είμαστε ήσυχοι ότι κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτή είναι μια πρόταση, δηλαδή να δούμε και να ορίσουμε κάποια Επιτροπή που θα έχουν άμεση σχέση όμως και οι Πρόεδροι σαν υπεύθυνοι της κάθε Κοινότητας, που έρχονται και πιο κοντά με τον πολίτη. Αυτό ήθελα να πω.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Προσήλθε ο κ. Τσαμαδός. Ο κ. Μίζης έχει το λόγο.

Δημήτριος Μίζης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας: 
Επειδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ένα σημείο είναι το παλιό του Λαναρά, που το έχει τώρα ο Τσοκανής. Εκεί παλιά που δούλευε το εργοστάσιο, το φως άναβε από μέσα από το εργοστάσιο. Εκεί με ένα μικρό pillar, που μπορούμε να κάνουμε με ένα ρολόι δηλαδή, που στοιχίζει γύρω στα 400,00 €, μπορούμε να φωτίσουμε το σημείο αυτό, που στη στροφή έχουν φύγει πολλά αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το δούμε.

Ιωάννης Αντωνόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας:
Όπως κάνουμε για τους κόμβους.Δημήτριος Μίζης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας: 
Ναι, όπως κάνουμε για τους κόμβους. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, που νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν ….. να μας δώσει την άδειά του ο κ. Τσοκανής με τα φωτιστικά τα δικά του εκεί. Αν θέλετε αυτό σημειώστε το.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμαρχος
Θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή που πήρε ο κ. Γούτος για να επισημάνει κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα στους οδικούς άξονες. Όμως εδώ, πιστεύω ότι πέρα από τα σημεία αυτά, η οδική συνείδηση είναι αυτό που θα βοηθήσει, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην Αυλώνα που είναι ευθεία, έχουν γίνει τα πιο πολλά θανατηφόρα. Πέρα από το δρόμο αυτόν εκεί, που είναι διασταυρώσεις, εάν καταμετρήσει κανείς στην Αυλώνα, θα δείτε ότι και στην ευθεία ακόμα, έχουν γίνει πάρα πολλά. Βέβαια θεωρώ πάρα πολύ ρεαλιστική και πολύ καλή την τοποθέτηση που κάνατε, ότι δηλαδή να καθίσουμε να εντοπίσουμε αυτά τα σημεία και να κάνουμε το εφικτό, γιατί εντάξει, πράγματι, όσα έργα και να γίνουν, νομίζω ότι πάντα θα χρειάζονται. Το εφικτό που είναι όπως είπατε, η σηματοδότηση ή μπορεί να είναι κάποια φανάρια, κάποιες διαβάσεις για πεζούς ή μπορεί να είναι κάποια άλλα πράγματα και τέθηκε τελευταία και το ζήτημα και φαίνεται εδώ στον περιφερειακό, μετά το θανατηφόρο που έγινε πέρυσι, μετά από το αυτοκίνητο που έφυγε στη στάση, θυμηθήκαμε πάλι την υπόγεια διάβαση που τη θυμάμαι από όταν κτίστηκε το σχολείο που τότε το συζητούσαμε, αλλά και άλλα πράγματα τέτοια. Καλό θα είναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας να δούμε μια τέτοια οργάνωση, να βγει μια Επιτροπή, να επισημάνουμε κάποια πράγματα και σιγά – σιγά να τα φτιάξουμε.

Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας:
Γιατί πάντα φταίει ο Δήμαρχος για όλα.

Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμαρχος
Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Δήμαρχος φταίει. Και ο πριν και ο νυν και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος.

Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας:
Φταίει έτσι κι αλλιώς, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε κι εμείς κάτι για να μην φταίνε όλο οι άλλοι.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.

Ιωσήφ Μερτύρης, Αντιδήμαρχος: 
Επειδή εμένα μου αρέσουν τα πράγματα που είναι εφικτά, τα πράγματα τα ανεδαφικά τα βλέπω λίγο ανέφικτα. Σημεία που δεν υπάρχει φωτισμός στο Δήμο Ερμιονίδας και δεν είναι από λάμπες, είναι από θέμα ρεύματος, οπότε είναι συνεχόμενα σημεία, μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τριάντα. Εγώ συμφωνώ, αν θέλετε, να κάνουμε μία Επιτροπή, όμως ξέρουμε όλοι ότι τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο εμείς έχουμε τη δύναμη να τα λύσουμε. Δηλαδή έχουμε επισημάνει δύο σημεία, είπε ο κ. Σφυρής προηγουμένως για ένα νεροφάγωμα που είναι άκρως επικίνδυνο σε ένα δρόμο που το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός από την κίνηση. Υπάρχει το άλλο νεροφάγωμα που είναι στο δρόμο του Ποδαριού μέσα και θα πέσει κάποιο αυτοκίνητο εκεί πέρα και θα πάμε όλοι φυλακή ως κατηγορούμενοι. Υπάρχει αυτή η κακοτεχνία που είπαμε τώρα στο δρόμο του νεκροταφείου και έχουν πέσει τα φώτα. Δεν δουλεύουν τα φώτα, καθόλου. Από κει μέχρι και πλέον το σπίτι του Παντελή του Φοίβα, δεν δουλεύουν καθόλου τα φώτα. Δεν είναι θέμα λάμπας, είναι θέμα να ψάξεις να βρεις ποια γραμμή είναι και από πού και τι ασφάλεια και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι στην πλατεία, στον κυκλικό του Κρανιδίου, ειδικά τώρα που δουλεύουν τα λιοτρίβια, άμα έχετε κάνει όλοι το βράδυ το δρόμο αυτόν, είναι σαν να φοράς πατίνια στο αυτοκίνητο, ό,τι λάστιχα και να έχεις, από τα πυρηνέλαια και από όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κ. Δήμαρχο ότι η οδική
συμπεριφορά είναι ίσως αυτή που μπορεί να προστατεύσει τον καθένα καλύτερα, αλλά δεν θέλω να πέσουμε σε ένα κυκεώνα, να κάνουμε μία Επιτροπή, η οποία στο τέλος θα είναι μόνο θεωρητική και δεν θα γίνει τίποτα. Νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά ήδη θεωρώ ότι ο καθένας από μας γνωρίζει τόσα προβλήματα, που αν είναι δυνατόν να τα καταγράψει και να τα φέρει υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και μπορούν να γίνουν κάποια έργα συγκεκριμένα, εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός.
Από κει και πέρα, δεν είμαι και ενάντια στην Επιτροπή που πρότεινε ο κ. Γούτος. Θέλω να πω όμως, ας είμαστε λίγο πιο περιεκτικοί και πιο πρακτικοί.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Μπίμπας έχει το λόγο.

Αριστείδης Μπίμπας, Αντιδήμαρχος:
Πράγματι, είναι μια πολύ καλή παρέμβαση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε λίγο με πράξεις, με στοιχεία. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι σε δύο κομμάτια του οδικού άξονα, το ένα είναι η στροφή μετά το ξυλουργείο στους Φούρνους, όπως πηγαίνουμε
για Κρανίδι και ένα άλλο είναι οι δύο κόμβοι της περιφερειακής οδού Λυγουριού – Κρανιδίου, όπως λέγεται, που οι κόμβοι εκεί δεν έχουν φως. Ο ένας μάλλον εκεί καίει ακατάπαυστα και ο άλλος πέφτει.

Δημήτριος Μίζης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας: 
Τα δώσαμε στην ….. για να πάρουμε ψήφους…

Αριστείδης Μπίμπας, Αντιδήμαρχος:
Κύριε Μίζη, τέλος πάντων. Εκεί πέρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ο φωτισμός έχει πρόβλημα. Έτσι, προς ενημέρωση του Σώματος λοιπόν, μια τηλεφωνική επικοινωνία προ ημερών, που είχαμε με την κα Καχριμάνη, την υπεύθυνη της Περιφέρειας, της
ανέφερα πράγματι το γεγονός, μου ζήτησε ένα έγγραφο το οποίο κιόλας έφυγε σήμερα για τους κόμβους, μιλήσαμε πάλι τηλεφωνικά και είναι προς άμεση αποκατάσταση. Ηλεκτρολόγος της Περιφέρειας θα δρομολογήσει άμεσα αυτή την εργασία, γιατί υπάρχει μεγάλο βραχυκύκλωμα στον κάτω κόμβο, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, έχουν γίνει αρκετά τροχαία στο σημείο αυτό.
Έχουμε λοιπόν, ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα το δούμε άμεσα και μια άλλη παρέμβαση που κάναμε και θα ακολουθήσει αύριο έγγραφο σε σημερινή επικοινωνία με την κα Καχριμάνη, είναι εκεί που σας προανέφερα, η στροφή στους Φούρνους, που έχουν φύγει δεκάδες οχήματα κάτω και θα μπει εκεί, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, έπειτα από αίτηση του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί αύριο, θα μπει μπάρα με ισχυρές βάσεις για να αποφύγουμε τα ατυχήματα και εκεί. Αυτά είναι δυο αποτελέσματα που θα έχουμε.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Λάμπρου έχει το λόγο.

Αναστάσιος Λάμπρου, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, επικεφαλής του συνδυασμού: «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»: 
Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα κατ’ αρχήν να εξάρουμε την πρωτοβουλία του κ. Γούτου, μετά από αυτό το τροχαίο που είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε είναι το εξής: Κατ’ αρχήν υπάρχουν δυο διαδικασίες. Χρειάζεται μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων, κύριε Μερτύρη, και αυτό αφορά όλους μας. Άρα λοιπόν, η Επιτροπή έχει την έννοια επειδή κάθε χρόνο δεν θα μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις εμείς ή η Περιφέρεια, θα δούμε κάποιες προτεραιότητες και θα κάνουμε κάποιες αξιολογήσεις. Από την άλλη πλευρά θα είναι καλό όλοι μας και βεβαίως και η
Διοίκηση και αν θέλετε και οι Υπηρεσιακοί παράγοντες, να καταγράφουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, όσον αφορά τη βελτίωση του οδικού άξονα. Επίσης,βεβαίως και η σύμπραξη είναι απαραίτητη και το θετικό είναι ότι σήμερα ψηφίσαμε αυτό τον οικονομικό προϋπολογισμό που είναι το άλφα και το ωμέγα για να ξεκινήσουμε.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Η λύση για το συνολικό πρόβλημα, όχι μεμονωμένα, είναι αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος. Όσες φορές επικοινώνησα στο παρελθόν με την κα Καχριμάνη για μεμονωμένες περιπτώσεις που έδωσε λύση άμεσα, η παρατήρησή της ήταν αυτό που προτείνει ο συνάδελφος. Θέλω ένα συνολικό πλάνο του προβλήματος του Δήμου σας και όχι έχει πέσει η μπάρα εκεί, έχει πέσει η πινακίδα εκεί ή λείπει μια πινακίδα. Η λύση είναι αυτό που προτείνει ο συνάδελφος. Δεν άκουσα κανέναν να συμφωνήσει σ’ αυτό, άκουσα όλους τους προλαλήσαντες μεμονωμένα για το χωριό τους και όχι για το συνολικό πρόβλημα του Δήμου μας. Συμφωνώ στην πρόταση του συνάδελφου και προτίθεμαι σε συνεργασία στο Δήμο βέβαια…

Δημοτικός σύμβουλος: 
Τι εννοείς «συνολικό πρόβλημα»; Δεν κατάλαβα.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Συνολικό πρόβλημα στο Δήμο: Σήμανση, κι αυτό πρόβλημα είναι…

Δημοτικός σύμβουλος: 
Σήμανση, οδοποιία.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Όχι οδοποιία, σήμανση.

Δημοτικός σύμβουλος: 
Σήμανση, ό,τι είναι εφικτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς.

Δημοτικός σύμβουλος: 
Σήμανση, διαγράμμιση, οδοποιία, μπάρες, φωτισμό, δηλαδή όλα.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Όλα. Αυτό ζητάει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Κλείνοντας λοιπόν, να δηλώσω εδώ ενώπιόν σας ότι είμαι σύμφωνος και προτίθεμαι να συνεργαστώ συνολικά στο Δήμο, Δημοτικός Σύμβουλος είμαι, δεν είμαι Τοπικός. Ευχαριστώ.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Δρούζας έχει το λόγο.Χρήστος Δρούζας, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο κ. Γούτος, με όσα προτείνει, αλλά αν ψάξουμε τα ατυχήματα θα δούμε ότι όλα γίνονται με την παραβίαση του κώδικα. Αν μπορέσουμε να πιέσουμε την Αστυνομία να κάνει περισσότερους ελέγχους, μήπως και καταφέρει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται να είναι οδηγοί μεθυσμένοι και να προσπερνάνε και να γίνονται όλα αυτά.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ.Σφυρής έχει το λόγο.

Δημήτριος Σφυρής, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Αυτό είναι υποχρέωση όντως του Δήμου. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω το εξής, μια και αναφέρθηκε για τις μπάρες. Ο Δήμος κάθε χρόνο, για να μην πω δυο φορές το χρόνο, ζητούσε τουλάχιστον τρία πράγματα: Το ένα ήταν η διαγράμμιση στη μέση και στα μικρά, γιατί το βράδυ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας, που η Περιφέρεια παρ’ όλο που είχε εργολαβία τα δύο τελευταία χρόνια, δεν ασχολήθηκε, παρά μόνο με τις καινούργιες ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στα Δίδυμα. Ένα είναι αυτό. Και να σας θυμίσω ότι το τελευταίο δίχρονο, έχουν μπει 1.832 -και το λέω αυτό το νούμερο γιατί είναι συγκεκριμένο- μπάρες, σε όλο αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Υπάρχουν αιτήματα για το κομμάτι αυτό που είναι στο ξυλουργείο αλλά και πριν τους Φούρνους, γιατί κι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, στα Μερεμετέικα, υπάρχουν έγγραφα εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες στην κα Καχριμάνη, που μου έλεγε: «Ναι, ναι, θα το κάνουμε» και υπάρχει πρόβλημα και στην Κόστα και λοιπά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Άρα λοιπόν, οι Τεχνικές Υπηρεσίες το γνωρίζουν, γιατί μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών μπαίνει. Πάμε στο «δια ταύτα». Το «δια ταύτα» είναι το εξής: Ό,τι και να κάνουμε, κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή συνολική, ώστε στους επαρχιακούς δρόμους να μπει σε εργολαβία που κάθε χρόνο μπαίνει από την Περιφέρεια, γιατί είναι υποχρέωσή της. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο: Πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία καθ’ υπόδειξη των Τοπικών Κοινοτήτων, που είναι στις αρμοδιότητες αυτές, άσχετα αν είναι εκτός, αλλά τουλάχιστον μπορεί να κάνει την καταγραφή, με τη συμμετοχή εθελοντών ή Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή να ενισχύσουν την προσπάθεια της καταγραφής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά κυρίως οι Κοινότητες για να πάμε σε μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Και το πιο βασικό είναι ο φωτισμός. Αφού πάμε λοιπόν στις αποφάσεις, γιατί μιλάμε για Κανονιστικές αποφάσεις, θα σας θυμίσω ότι βάλαμε πέντε κώνους μέσα στο Κρανίδι, βάλαμε και κάποια σήματα και αναγκαστήκαμε να τα ξηλώσουμε γιατί πάμε στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν, πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η οποιαδήποτε σήμανση. Προληπτικά θα μπορούσαμε να βάλουμε πέντε – δέκα «STOP» ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς αυτό όμως να είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και θα το πει και η Τροχαία. Άρα λοιπόν, σ’ αυτή την Επιτροπή τη βοηθητική προς τις Κοινότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι και η Τροχαία, πιο συγκεκριμένα, εδώ η τοπική. Ώστε αυτό όλο θα πάει, αφού θα πάρουμε εμείς απόφαση των Κανονιστικών αποφάσεων που θα πάρουν οι Τοπικές Κοινότητες, θα πάει στην Περιφέρεια, στην Αποκεντρωμένη, ελπίζω να μην πάρει δύο χρόνια ή δυόμισι, γιατί τόσο παίρνει συνήθως για να εγκριθούν, μπορούμε εμείς να τις
τοποθετήσουμε και με μία συνεννόηση, να κοιτάξουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
Επιπρόσθετα, επειδή υπάρχουν χρήματα μέσα στο Δήμο, να πάμε στην επέκταση Δημοτικού φωτισμού. Δηλαδή επειδή είναι ανταποδοτικό αυτό, πρέπει να λέμε στον προϋπολογισμό στα ανταποδοτικά και δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, ο Δήμος δεν μπορούσε να πάει σε καμία επέκταση Δημοτικού φωτισμού που έχει να κάνει με τη συμβολή των οδών με επαρχιακό δίκτυο. Εκτός εάν η Περιφέρεια φροντίσει σε μερικά σημεία επίμαχα, που είναι τώρα στην Ερμιόνη και υπάρχουν και αλλού, ακόμα και στην Κόστα δηλαδή, τον πρώτο δρόμο αυτόν που βγαίνει στο ….. τον κάναμε εμείς, δεν τον έκανε η Περιφέρεια, ενώ είναι στις δικές της αρμοδιότητες. Αλλά για να προλάβουμε κάποια πράγματα, να το κοιτάξουμε θεσμικά. Όμως, μπορούμε να βοηθήσουμε, να ξεκινήσουμε αυτή την κατάσταση της καταγραφής, που σημαίνει μετά εργολαβίες και όλα αυτά τα σχετικά. Να δούμε δηλαδή το θεσμικό. Το να ευχόμαστε όλοι, το ξέρουμε. Ευχόμαστε, όντως, να μην γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και άλλα σημεία που έχει σκοτωθεί κόσμος και το ξέρετε και θα πρέπει να τα δούμε και αυτά. Αλλά θεωρώ ότι η καταγραφή πρέπει να γίνεται στις Τοπικές Κοινότητες και να βοηθήσουμε όλοι, γιατί ο καθένας από εδώ μέσα μπορούμε να εντοπίσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε ντε και καλά σε μια Επιτροπή. Σωστή είναι η πρόταση, όσον αφορά το κομμάτι της Ερμιόνης, για να βοηθήσουμε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στο Πορτοχέλι. Αλλά όμως για όλο το Δήμο δεν λειτουργήσει. Καλό είναι να το επιμερίσουμε αυτό.

Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας:
Εγώ λέω να ενιαιοποιηθούν οι Κοινότητες. Από κάθε Κοινότητα θα μπουν δύο πράγματα…

Δημήτριος Σφυρής, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Συμφωνώ. Συμφωνούμε, αλλά υπάρχει το θεσμικό κομμάτι, αυτό που ανέφερα, όλη αυτή η διαδικασία για να μπορεί να είναι σύννομο.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Παρακαλώ να μην κάνουμε διάλογο μέχρι να τελειώσουν όλοι τις τοποθετήσεις. Ευχαριστώ. Η κα Λούμη έχει το λόγο.

Αγγελική Λούμη – Γιαννικοπούλου, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας: 
Το θέμα είναι πολύπλοκο. Είναι ένα αποτέλεσμα κακής οδικής συμπεριφοράς και αγωγής, κακού οδικού δικτύου και κακού φωτισμού. Εγώ προτείνω, επειδή σκέφτομαι πάντα πρακτικά, ας μην γίνουν ακόμα Επιτροπές, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, άμεσα να αναλάβει να στείλει ένα ομαδικό e-mail στους Προέδρους των Κοινοτήτων, που να τους ζητάει την καταγραφή -συμφωνώ με τον κ. Γούτο πάρα πολύ- να τους ζητάει λοιπόν, την καταγραφή των επικίνδυνων σημείων, αυτών που δεν φωτίζονται καλά και όλα αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως από όλους, να γίνει η καταγραφή αυτή και μετά να δημιουργηθεί μια Επιτροπή από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, οι οποίοι θα ιεραρχήσουν όλα αυτά τα έργα και να σταλεί στην Περιφέρεια ένα αίτημα και όχι ένα αίτημα: «Σας παρακαλώ και αν μπορείτε και αν θέλετε..» γιατί και η Περιφέρεια μέχρι στιγμής, είδαμε ότι δεν μας φέρεται πολύ καλά. Λοιπόν, να απαιτούμε και να στέλνουμε αιτήματα στους αρμόδιους της Περιφέρειας, που είναι υποχρέωσή τους να τα κάνουν όλα αυτά. Δεν θα παρακαλούμε άλλο για πράγματα που δικαιούμαστε να έχουμε.

Δημοτικός σύμβουλος: 
Και μετά από μία τετραετία, θα είναι στο δρόμο για να τα φτιάξουν.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Γανώσης έχει το λόγο.

Ιωσήφ Γανώσης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ερμιόνης: 
Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής σ’ αυτούς τους πρώτους τρεις μήνες, ο κ. Γούτος είναι ο πρώτος Σύμβουλος της Ερμιόνης που με αίτησή του φέρνει κάποιο πρόβλημα της περιοχής του. Καταθέτει δηλαδή εγγράφως, με αίτημα, κάποιο πρόβλημα. Έστω και πίσω από ένα ατυχές γεγονός, πάντως ένα πρόβλημα που το έχει η Κοινότητά μου και απ’ ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, το έχουν και άλλες Κοινότητες, το φέρνει ο κ. Γούτος εδώ εμπεριστατωμένα. Εγώ βέβαια….. είμαι έτοιμος αύριο το πρωί εάν και εφόσον σε συνεργασία του κ. Γούτου με τον Αντιδήμαρχο της περιοχής μου και με τον υπεύθυνο γι’ αυτά τα θέματα Αντιδήμαρχο τον κ. Τσαμαδό, είμαι έτοιμος εάν και εφόσον θέλετε να στείλετε δύο εργάτες, μαζί με το αυτοκίνητο το δικό μου το οποίο είναι στη διάθεση πάντα της Κοινότητας και του Δήμου, να κάνουμε κάτι που είναι εφικτό. Το πρόβλημα είναι μεγάλο αλλά εάν έχουμε τη φιλοσοφία να κάνουμε Επιτροπές, να καταγράφουμε, να τα φέρνουμε στο Δήμο και ο Δήμος στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στην Περιφέρεια, αυτά θα τα βρούμε και θα λυθούν όταν κάποτε γίνουμε μια ιδανική περιοχή, ένα ιδανικό Ευρωπαϊκό κράτος. Το πρόβλημα όμως είναι εμείς τι πρέπει να κάνουμε με τα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε και με τις δυνατότητες του Δήμου μας και της Κοινότητάς μας. Οι δυνατότητες του Δήμου μας νομίζω είναι εφικτές στο ότι μπορεί να παρέχει κάποιες πινακίδες, μπογιά έχει, πινέλα έχει, προσωπικό πολύ δεν έχουμε, αλλά έρχεται και προσωπικό. Αρκείλοιπόν κάποιοι να συντονίσουν και να ορίσουν την ημερομηνία αυτής της συμμετοχής. Εγώ λοιπόν, είμαι καθημερινώς στην Κοινότητά μου, ανά πάσα στιγμή, όπως και σήμερα που μου έστειλε εργάτες ο κ.Τσαμαδός, καταγράψαμε κάποια τεχνικά θέματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λάθη δεν θα κάνουμε, μπογιές είναι. Απ’ ό,τι κατάλαβα και από τις παρεμβάσεις που έγιναν, υπάρχει θέμα σε κάποιες διασταυρώσεις. Αυτές τις διασταυρώσεις λοιπόν, θα πάω εγώ, εφόσον έρθουν οι μπογιές και όπως είπε και ο κ. Τσαμαδός ότι υπάρχουν αρκετές πινακίδες οδικής σήμανσης στις αποθήκες, θα παραγγείλουμε κι άλλες αν χρειάζονται και θα βάλουμε. Γνωρίζουμε ότι ούτε η Αστυνομία μπορεί να ελέγξει και δεν ελέγχει τίποτα. Η Αστυνομία δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό με τους πολίτες. Κάθε μέρα κλέβουν από δέκα σπίτια. Τι να λέμε τώρα; Και εκεί που έγινε το ατύχημα, υπάρχει μια πινακίδα που λέει «40» και είναι και ο δρόμος του Δημάρχου που πάει στο σπίτι του. Τη βλέπει, την ξέρει. Και ο άλλος έτρεχε με 150. Αυτά είναι μία πραγματικότητα. Αλλά μη μεγεθύνουμε τα προβλήματα και λέμε να πάμε στην Περιφέρεια και τέτοια. Δεν θα λύσουμε τίποτα.
Εγώ, κύριε Γούτο, είμαι διαθέσιμος. Βέβαια, εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας και εγώ είμαι σε διάθεση να πάω, γιατί ενδεχομένως και εσύ έχεις άλλες δραστηριότητες, εκτός περιοχής και ο Αντιδήμαρχος Ερμιόνης έχει ενδεχομένως μεγαλύτερη εμβέλεια δράσης. Λοιπόν, εγώ είμαι διατεθειμένος να είμαι παρών στο πρόβλημα για να το λύσω. Δεν έχω όμως ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε το προσωπικό. Από λίγα θέλω, αυτά που δικαιούμαι για να τα φέρνω βόλτα. Ευχαριστώ.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Γούτος έχει το λόγο.

Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας:
Εγώ προτείνω μέσα από το Δήμο, δεν είναι προσωπική άποψη, μέσα από το Δήμο που υπάρχει συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος, να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους Προέδρους, όπως έκανε ο κ. Γανώσης, στο να φτιαχτεί κάτι. Αν λέγεται Επιτροπή ή δεν λέγεται Επιτροπή, είτε το καταγράφουμε και πώς θα το κάνουμε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.

Ιωσήφ Μερτύρης, Αντιδήμαρχος: 
Συγνώμη μια στιγμή, για να καταλάβω. Μέχρι κάπου παρακολούθησα τη συζήτηση και κατάλαβα τι θέλουμε να κάνουμε. Άκουσα όμως και τον κ. Σφυρή που είπε ποια είναι η νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή μπορούμε να πάμε να πάρουμε τις μπογιές και να βάψουμε τη διαγράμμιση
στον Περιφερειακό δρόμο; Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή ποιος θα το κάνει αυτό; Μακάρι να μπορούσαμε. Εγώ είμαι της γνώμης να πάμε να κάνουμε διαγράμμιση μόνοι μας. Μπορούμε εμείς όμως, να πάρουμε τις μπογιές και να πάμε σε δρόμο της Περιφέρειας και να κάνουμε τη διαγράμμιση; Ή οτιδήποτε άλλο.
Λάζαρος Γούτος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας:
Εγώ είπα να καταγράψουμε τα προβλήματα και όποια δεν μπορούμε να τα κάνουμε, ας μην τα κάνουμε. Να σας προλάβω, γιατί εξήγησα για το πρόβλημα. Δεν θέλω να δυσκολευτείτε, θέλω να δούμε τι γίνεται.

Ιωσήφ Μερτύρης, Αντιδήμαρχος: 
Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή που μίλησες ότι είμαι υπέρ της Επιτροπής, υπέρ της καταγραφής των προβλημάτων. Από κει και πέρα όμως, πρέπει να προσέξουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ότι μπορούμε να βάλουμε μπογιά στο Ηρώο της Ερμιόνης για να το κάνουμε πιο όμορφο, να βάλουμε. Αλλά μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη διαγράμμιση δηλαδή της Περιφερειακής οδού; Αν μπορούμε να το κάνουμε κι αυτό, να το κάνουμε, μέσα είμαι κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα αυτό που είπε ο κ. Σφυρής, δηλαδή αν πάμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, ας πάμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνει έκθεση, να εντοπιστούν τα προβλήματα, να πάνε τα προβλήματα στην Τεχνική Υπηρεσία και η Τεχνική Υπηρεσία μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαιτήσει από την Περιφέρεια να μας κάνει αυτά που πρέπει να μας κάνει, γιατί πρέπει να μας τα κάνει. Τώρα, αν νομίζετε όμως ότι μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, να πάρουμε ένα κιλό μπογιά και να πάμε να το κάνουμε.

Δημήτριος Σφυρής, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Προηγείται η Κοινότητα, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. Αυτό είπα. Λέω τη διαδικασία δηλαδή.

Ιωσήφ Μερτύρης, Αντιδήμαρχος: 
Μα, έτσι είναι!

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμαρχος
Εγώ μόνο θέλω να πω ότι με αφορμή το αίτημα αυτό του κ. Γούτου, έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ακούστηκαν σωστές τοποθετήσεις, καλές τοποθετήσεις, όλοι νομίζω ότι συγκλίνουμε στο ίδιο πράγμα. Όλοι συμφωνούμε και μην πάμε να το χαλάσουμε ή να το
αλλάξουμε. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε κι αν κάνουμε, υπάρχει μία αρχή. Πρέπει να γίνει κάτι και η αρχή είναι η καταγραφή. Λίγο – πολύ αυτή τη στιγμή και αύριο άμα λέγαμε, οι Πρόεδροι είναι έτοιμοι, όπως και οι Σύμβουλοι από κάθε χωριό, από κάθε Κοινότητα, είναι έτοιμοι και ξέρουν τα σημεία, τα ξέρουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν, εκείνο που προέχει νομίζω να γίνει, είναι ο Αντιδήμαρχος ο αρμόδιος ο κ. Γιάννης Τσαμαδός, σε συνεργασία με τους Προέδρους και τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε, να γίνει μια καταγραφή ανά Κοινότητα. Αυτό είναι το πρώτο νομίζω που μπορεί να γίνει. Από κει και πέρα, υπάρχουν βέβαια διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, όπως τις περιέγραψε ο κ. Σφυρής είναι διαδικασίες, Κοινότητα, Αστυνομία, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε και έτσι θα λειτουργήσουμε. Δεν πρόκειται να τα κάνουμε όλα, να τα λύσουμε αυτά, να τα τακτοποιήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τουλάχιστον τα πιο επικίνδυνα, αυτά που όπως είπατε κι εσείς, κύριε Γούτο, που θέλουν λιγότερα και όπως είπαν και οι άλλοι προλαλήσαντες, θέλουν λίγα μέσα, δεν θέλουν μεγάλες δαπάνες, δεν θέλουν να γίνουν μελέτες, δεν θέλουν να γίνουν τεχνικά έργα. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Δήμος, είναι αρκετά, τα εφικτά που μπορούν να γίνουν. Μια πρώτη αρχή, μέσα σε ένα δίμηνο όμως και να βάλω ένα δίμηνο γιατί αυτά δεν απαιτούν μεγάλη διαδικασία, κύριε Τσαμαδέ, να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Να πάρετε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους Προέδρους, να γίνει μια καταγραφή που πρέπει να γίνει. Ταυτόχρονα θα μπορούμε βέβαια, όπου μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα, να γίνονται. Δηλαδή τα σήματα σε συνεργασία με την Αστυνομία και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει εύκολα, να το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση που έγινε και για την πρωτοβουλία.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Ένα λεπτό να πω κάτι.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Δεν δευτερολογούμε όμως στις συζητήσεις, κύριε Αποστόλου, όπως ξέρετε. Αλλά πείτε μας.

Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας: 
Ο άνθρωπος δηλαδή που κάνει την πρόταση, θα είναι εκτός; Έκανε μια πρόταση εκφράζοντας την επιθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει.

Ιωάννης Γεωργόπουλος, Δήμαρχος:
Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Αντωνία Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.:
Συμφωνούμε με την πρόταση; Εγκρίνεται ομόφωνα.

Το παρόν έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2019

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος: Αντωνοπούλου Αντωνία

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μερτύρης Ιωσήφ, Μαχαίρας Εμμανουήλ, Κουτούβαλης Δαμιανός, Μπίμπας Αριστείδης, Τσεγκής Γεώργιος, Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Τσαμαδός Ιωάννης, Σφυρής Δημήτριος, Αποστόλου Ιωάννης, Δρούζας Χρήστος, Αντωνόπουλος Ιωάννης, Λάμπρου Αναστάσιος, Γούτος Λάζαρος, Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Φλωρής Εμμανουήλ και Μίζης Δημήτριος.

Ακριβές απόσπασμαΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
-->
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ