Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Η απάντηση της κυρίας Άννας Μπενάκη, Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, στη συγχαρητήρια επιστολή του ΙΛΜΕ