Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Γιορτή τηγανίτας στη Θερμησία