Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ερμιόνης σας ενημερώνει ότι :
Όπως γνωρίζετε η λαϊκή αγορά Ερμιόνης λειτουργεί κάθε Πέμπτη. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το αρθρ. 1 του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ερμιόνης ο οποίος ενεκρίθη με την υπ’ αριθ. 306/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας. Αυτό εγένετο και κατά το παρελθόν.
 Έτσι ενημερώνουμε τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και τους εμπόρους, ότι η λαϊκή αγορά της Ερμιόνης θα λειτουργήσει την Τρίτη 24/12/2019.

Ο Πρόεδρος
Της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς
Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης

Ιωσήφ Μερτύρης