Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

νά το πάλι


ήρθε κι έπεσε στον κάμπο..

Στην Ερμιόνη