Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Δήμος ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Θεώρηση βιβλίων αναφοράς καπνίσματος

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                       
                                                                                                               Ερμιόνη , 28/11/2019
Ταχ.Δ/νση     : Ερμιόνη                                                                  Αρ.Πρωτ. : 9462
                         T.K. 21 051                                                                                                                      
Τηλέφωνο  :2754360018

                                                                                             

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                                                                                           
ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίων αναφοράς καπνίσματος για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010 . 
           

  Προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης  (Θερμησίας , Ηλιοκάστρου , Ερμιόνης ) που υπάγονται στην εφαρμογή  του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010 , θα παραβρίσκεται υπάλληλος του δήμου μας την    Τρίτη 03/12/2019  στο κατάστημα της κοινότητας Ερμιόνης για την θεώρηση των Βιβλίων Αναφοράς. 
                                        
    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του  προκειμένου να θεωρήσει το βιβλίο  για λογαριασμό της επιχείρησης, είναι : 

- Βιβλίο 100 φύλλων αριθμημένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος
- μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με το ΑΦΜ της επιχείρησης.


                                                       Με εκτίμηση

Ο   Αντιδήμαρχος  Ερμιονίδας 

Μερτύρης Ελ. Ιωσήφ