Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Βασίλης Γκάτσος:Αρμοδιότητες και ευθύνες "ων ουκ εστί αριθμός".


Αντιδήμαρχος έχει την ευθύνη των δασών και την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων!

Πιστεύω όλοι οι νέοι Αντιδήμαρχοι (όπως πριν οι παλαιότεροι) να μένουν εμβρόντητοι από τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος. Είναι τόσες πολλές και αόριστες που τελικά χάνεται και η έννοια της αρμοδιότητας και της ευθύνης.

Τι ευθύνη μπορεί να έχει για τα Δάση της Ερμιονίδας ένας Αντιδήμαρχος όταν τα δάση (και κτηματολογικά) ανήκουν στο Δημόσιο; Όταν υπάρχει Δασική Υπηρεσία, Πυροσβεστική και τόσες άλλες δημόσιες αρμόδιες υπηρεσίες;
Τι ευθύνη μπορεί να έχει ένας Αντιδήμαρχος για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της Ερμιονίδας, όταν με την Οδηγία 60 της ΕΕ πλήρη αρμοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση έχει η Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας και αρμοδίου Υπουργείου; Όταν και ο Δήμος ελέγχεται από αυτές τις Διευθύνσεις όπως ο κάθε ιδιώτης;
Δήμο αναλαμβάνει να διοικήσει και η Δυνατή Ερμιονίδα, όχι Κράτος.

Με κείμενα, υπουργικές αποφάσεις κ.λ,π. αυτό το μόρφωμα που ξεκίνησε από Καποδίστριας για να γίνει Νέος Κλεισθένης γέμισε με κάθε είδους αρμοδιότητες και ευθύνες τον  Δήμο.
Μου φαίνεται ότι όλοι οι νέοι που αναλαμβάνουν πόστα,  Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων κ.λ.π. δικαίως θα έχουν μείνει άναυδοι μπροστά στη χαώδη κατάσταση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών που αναλαμβάνουν. Ιδιαίτερα οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που αναλαμβάνουν ευθύνες τη στιγμή που ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός προς τον Δήμο, ενώ εποπτεύονται και από τον Δήμο.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο από τις πρώτες μέρες η νέα Δημοτική Διοίκηση να ενεργοποιηθεί, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει ISO 9001 όπου όλα θα γίνονται και θα μετριούνται με διαδικασίες και δείκτες και οι υπευθυνότητες αιρετών και προσωπικού (που επιτέλους πρέπει να αξιοποιηθεί και να αναλάβει ευθύνες διοίκησης) θα είναι επί σαφών και συγκεκριμένων πραγμάτων.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός στην οργάνωση και αποτελεσματικότητα από την ασάφεια και την περιπλοκότητα.
Κατά τον γράφοντα τρία πράγματα θα αξιολογήσουν το έργο της Δημοτικής αρχής στο τέλος της τετραετίας: Διοικητική Αναδιοργάνωση του Δήμου, πόσιμο νερό και νερό άρδευσης.
Αν σε αυτά υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, άξιες ..... οι αντιμισθίες. Αν όχι, πάμε για τους επόμενους και την επόμενη 4ετία. Σαν τα κουτσούμπια.

Βασίλης Γκάτσος