Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 Κρανίδι, 27.09.2019
      Αρ. πρωτ.: οικ. 7450


Προς:
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις02.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2019 (ΑΔΑ: ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προςτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης»
2. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
3. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985 και υπ’ αρ. Δ4/86 απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.)
4. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας»
5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
6. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
7. Σχετικά με τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τηςΠρογραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι»
8. Σχετικά με τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τηςΠρογραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου»
9. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή για επανασύνδεση καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018, ΦΕΚ 474Β’/14.02.2018)
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΧρήστος Μπαλαμπάνης

Πίνακας αποδεκτών1. ΜΕΡΤΥΡΗΣ Ιωσήφ
2. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
3. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Εμμανουήλ
4. ΦΑΣΙΛΗΣ Γεώργιος
5. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ Δαμιανός
6. ΜΠΙΜΠΑΣ Αριστείδης
7. ΤΣΕΓΚΗΣ Γεώργιος
8. ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ Ελένη
9. ΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος
10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία
11. ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης
12. ΣΦΥΡΗΣ Δημήτριος
13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης
14. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Αριστείδης
15. ΦΩΣΤΙΝΗ – ΠΟΥΛΗ Καλλιόπη 
16. ΔΡΟΥΖΑΣ Χρήστος 
17. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος
18. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
19. ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ Άννα
20. ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος
21. ΓΟΥΤΟΣ Λάζαρος
22. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης
23. ΛΟΥΜΗ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
24. ΦΛΩΡΗΣ Εμμανουήλ
25. ΔΑΓΡΕΣ Ιωάννης
26. ΜΙΖΗΣ Δημήτριος
27. ΤΟΚΑΣ Αναστάσιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΠΡΟΣΙΛΗ Ελένη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΑΝΩΣΗΣ Ιωσήφ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ Ηλίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ Σταύρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΗ Ευαγγελία