Τρίτη 14 Μαΐου 2019

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του προγράμματος της ΝΕΔΥΠΕΡ  για   τις επιμέρους κοινότητες  του Δήμου Ερμιονίδας ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. Σήμερα δημοσιεύουμε το πρόγραμμά μας για την Κοινότητα της Ερμιόνης που κατέχει  σημαντική θέση για την ανάπτυξη ολόκληρης της Ερμιονίδας.

Στη Νέα Δυναμική Πορεία Ερμιονίδας, δεσμευόμαστε για τη στήριξη της Κοινότητας της Ερμιόνης   καθώς οι παρεμβάσεις μας θα καλύψουν μεγάλο φάσμα ενεργειών που θα γίνουν σε πολλά μέτωπα.  Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι η Ερμιόνη λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει   μπορεί  να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή  δίνοντας παράλληλα  καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους.      Έχοντας έτσι ως προτεραιότητα    την αναβάθμιση της ποιότητας   ζωής των κατοίκων, οι στόχοι μας είναι:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ  2020-2024

ΑΞΟΝΑΣ 1:   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
 Αναβάθμιση της ποιότητας στην καθημερινή εξυπηρέτηση και στη ζωή των κατοίκων, με την αποτελεσματική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου, που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα Ερμιόνης 
 Λειτουργία γραφείου αιτημάτων-παραπόνων με δωρεάν κλήση.
 Ορισμός υπευθύνου αιρετού για την παρακολούθηση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και της ποιότητας των υπηρεσιών προς το δημότη.
 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ως έναν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των προγραμματικών θέσεων  και του οράματός μας με χρησιμοποίηση των κατάλληλων ανθρώπων στην κατάλληλη θέση.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 Επίλυση του προβλήματος ύδρευσης, με πόσιμο νερό με  μονάδα αφαλάτωσης   και εκμετάλλευση νερού του Αναβάλλου.  Συνεχής έλεγχος της ποιότητας νερού, παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Ενημέρωση των πολιτών στα πλαίσια της διαφανούς διαχείρισης με στόχο την οικονομία στην κατανάλωση.  Συντήρηση και ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Ερμιόνης αναβάθμιση και λειτουργία του βιολογικού  με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων.    Ανακύκλωση στην πηγή - Ενημέρωση κοινού μέσα από συνεχόμενη εκστρατεία σε όλο το Δήμο για μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
  Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και επέκταση του
 Επισκευή πλακόστρωτου Ερμιόνης με παράλληλη κατασκευή φρεατίων όμβριων και αποκατάσταση  αποχετευτικού δικτύου 

ΑΞΟΝΑΣ 3:  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 Κατάργηση  δημοτικών τελών στους πολύτεκνους και τους Α.Μ.Ε.Α. και παράλληλη ελάφρυνση του τιμολογίου για τους άπορους, τους ανέργους και τις τρίτεκνες οικογένειες.   Άμεση δημιουργία - λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.  Μείωση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΕΡ, με έμφαση  τις πολύτεκνες οικογένειες,   τους Α. Μ. Ε. Α. και τους υπερήλικες  Επισκευή και συντήρηση πυροπροστασίας Μπίστι - Μελέτη φωτισμού και αξιοποίηση  Ανάπλαση εισόδων πόλης με παράλληλη δημιουργία χώρων στάθμευσης.   Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις εισόδους της πόλης, επισκευή και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.  Χώρος ενημέρωσης για επισκέπτες ( τουριστικό περίπτερο)    Βοήθεια και ενίσχυση στο έργο των Πολιτιστικών, Αθλητικών και επαγγελματικών  συλλόγων.   Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στήριξη αθλητικών σωματείων – υλοποίηση προγράμματος μαζικού αθλητισμού.  Αναβάθμιση, συντήρηση του αγροτικού ιατρείου  Ανάπλαση της λαϊκής αγοράς, οριοθέτηση και καθορισμός θέσεων  Λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.   Κατασκευή νηπιαγωγείου    Κατασκευή  οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Ερμιόνης  Επισκευή και συντήρηση μύλων (Κρόθι, Μπίστι)  Δημιουργία παιδικών  χαρών  Συνεργασία με την εκκλησία για την  αξιοποίηση της υπάρχουσας Στέγης Αγάπης  και συμπαράσταση του Δήμου στο κοινωφελές έργο της εκκλησίας.τράπεζα ρούχων-παροχή συσσιτίων  Συντήρηση και επισκευή Καποδιστριακού σχολείου και στρατώνα  Πεζοδρόμιο από το Γυμνάσιο – Λύκειο μέχρι εντός πόλης (ασφάλεια μαθητών)

ΑΞΟΝΑΣ 4:   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Ενέργειες για την δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου    Ανάδειξη  αρχαιολογικού  χώρου  στο  Μπίστι.  Ολοκλήρωση συντήρησης και ανάδειξης των ψηφιδωτών δαπέδων στον αρχαιολογικό χώρο της Βασιλικής Παλαιοχριστιανικής Ερμιόνης,    Αρωγή και ενίσχυση στο έργο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης (ΙΛΜΕ)  Συνεργασία με συλλόγους και φορείς για την  ανάδειξη και την στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων -τοπικών εθίμων – παραδόσεων.  Σήμανση αρχαιολογικών χώρων   Αξιοποίηση Ρωμαϊκής σαρκοφάγου


ΑΞΟΝΑΣ 5:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.  Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού πίσω από το Γυμνάσιο   Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών  Πεζοδρόμιο από το Γυμνάσιο – Λύκειο για την ασφάλεια των μαθητών

ΑΞΟΝΑΣ 6:  ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 Δημιουργία υδατοδρομίου για προσέγγιση υδροπλάνων σε συνεργασία   με τις τουριστικές μονάδες της περιοχής.   Προώθηση του έργου κατασκευής της μαρίνας τουριστικών σκαφών.  Διευθέτηση του χώρου για τα αλιευτικά σκάφη κατά την θερινή  περίοδο ώστε να δένουν περισσότερα τουριστικά σκάφη στα δύο λιμάνια. σε συνεργασία με τον σύλλογο αλιέων.  Μελέτη και κατασκευή προβλήτας στα Μανδράκια. 
 

   Η υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στους πολίτες θεωρείται δεδομένη από πλευράς μας, αφού στην παράταξή μας δίνουμε βάση και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικοδόμηση βάσεων αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του δήμου και των πολιτών είναι κινητήρια δύναμη για όλους εμάς που πιστεύουμε ότι ο τόπος μας μπορεί να γυρίσει επιτέλους σελίδα. Γραφείο Τύπου της ΝΕΔΥΠΕΡ