Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ